© Amir Levy/Getty Images

Hamas moet gijzelaars vrijlaten en alle gevangenen humaan behandelen

Amnesty International herhaalt haar oproep voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gegijzelde burgers, onder wie kinderen. Zij worden al een maand vastgehouden in de bezette Gazastrook nadat ze op 7 oktober 2023 werden ontvoerd door Hamas en andere gewapende groeperingen.

Amnesty International herhaalt haar oproep voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gegijzelde burger, onder wie kinderen. Zij worden al een maand vastgehouden in de bezette Gazastrook nadat ze op 7 oktober 2023 werden ontvoerd door Hamas en andere gewapende groeperingen. Duizenden mensen zijn de afgelopen dagen in Israël de straat opgegaan om de Israëlische regering te bekritiseren. Ze eisen dat hun geliefden worden thuisgebracht.

Vorige week circuleerde online een video van de Al Qassam Brigades – de militaire vleugel van Hamas. Hierop is te zien hoe drie gegijzelde burgers in Gaza een boodschap sturen naar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het opnemen en publiekelijk delen van getuigenissen van gijzelaars komt neer op een onmenselijke en vernederende behandeling.
‘De gijzeling en ontvoering van burgers is in strijd met het internationaal recht en zijn oorlogsmisdrijven’, aldus Agnès Callamard, de secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Gijzelaars moeten humaan en in overeenstemming met het internationaal recht worden behandeld. Ze mogen niet in online video’s worden opgevoerd of tot het afleggen van verklaringen worden gedwongen.

Gijzelaars als politiek gewin

In plaats van gegijzelde burgers voor politiek gewin te gebruiken, zou Hamas hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk moeten vrijlaten. Onafhankelijke waarnemers moeten op z’n minst de gijzelaars onmiddellijk kunnen bezoeken. Dan kunnen ze nagaan hoe het met ze gaat en communicatie met hun families mogelijk te maken.’ De Israëlische autoriteiten hebben gezegd dat nog ten minste 240 burgers en militairen in Gaza in gijzeling worden gehouden. Hoeveel hiervan burger of militair zijn, is niet bekendgemaakt. Onder de gegijzelden bevinden zich 33 kinderen, ouderen, buitenlanders of burgers met een dubbele nationaliteit, evenals Israëlische soldaten. Tot nu toe zijn vier gegijzelde burgers, allemaal vrouwen, door Hamas vrijgelaten – twee op 20 oktober, beiden Amerikaans staatsburger, en twee op 24 oktober 2023. Israëls wrede belegering en het onophoudelijk bombarderen van Gaza duurt voort en het dodental onder de burgerbevolking blijft stijgen.

Amnesty International herhaalt haar eerdere oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, bescherming van alle burgers en het garanderen van vitale toegang tot hulp.
‘Israëls onophoudelijke bombardementen op Gaza, waaronder onwettige, willekeurige aanvallen, hebben volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meer dan 10.000 Palestijnen gedood, onder wie 4.200 kinderen’, zei Agnès Callamard. ‘Het brengt ook gegijzelde burgers in Gaza in gevaar en negeert oproepen van Israëlische families om prioriteit te geven aan het welzijn van gijzelaars tijdens de operaties van het Israëlische leger.’

Getuigenissen

Ella Ben Ami van wie de ouders Raz en Ohad Ben Ami tijdens de aanval van 7 oktober in Be’eri werden ontvoerd, is een van de mensen die zich aansloot bij de recente protesten in Israël. Ze vertelde Amnesty International dat haar moeder ziek is en lijdt aan letsel in haar hersenen en wervelkolom.
‘Het is nu een maand geleden dat mijn ouders uit hun huis werden gehaald. We werden compleet hulpeloos en onzeker achtergelaten… Ik heb geen informatie over hun situatie. Hierdoor kan ik bijna niet functioneren. We protesteren om de aandacht te vestigen op de gijzelaars en te eisen dat er voor hen gezorgd wordt, om druk uit te oefenen om hen vrij te laten. Ik vraag mijn regering en alle wereldleiders om ons te helpen. We willen onze ouders terugzien, levend. Zolang mijn moeder niet de medicijnen krijgt die ze nodig heeft voor haar ziekte, zijn we bang dat ze het niet zal overleven. We hebben geen tijd.’
De 74-jarige moeder van Yonatan Zeigen, de vredesactiviste en voormalig bestuurslid van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem, Vivian Silver, werd op 7 oktober ontvoerd uit de Be’eri Kibboets in het zuiden van Israël. Yonathan: ‘Ik voel verdriet en pijn voor mijn moeder, alle gijzelaars, onze gemeenschappen en het Palestijnse volk. Dit is een wake-up call. Beide partijen falen al zo lang om vrede te bereiken. Ik roep op tot een staakt-het-vuren en de vrijlating van alle gijzelaars, als eerste stap op weg naar een holistische oplossing voor de regio, met langdurige internationale betrokkenheid. Veiligheid kan alleen worden bereikt met vrede.’

Internationaal recht

Het Verdrag van Genève dat gaat over de bescherming van burgers in oorlogstijd, aanvullende protocollen en het internationaal humanitair recht verbieden het om mensen te gijzelen. Dit wordt beschouwd wordt als een oorlogsmisdrijf. Het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof definieert dit als het gevangennemen of vasthouden van een persoon (de gijzelaar), in combinatie met het dreigen om de gijzelaar te doden, te verwonden of te blijven vasthouden. Hierbij is het doel een derde partij te dwingen te handelen of juist niet te handelen als een expliciete of impliciete voorwaarde voor de veiligheid of de vrijlating van de gijzelaar.
Amnesty dringt er bij Hamas en andere gewapende groeperingen op aan om alle gijzelaars, inclusief Israëlische soldaten, humaan en in overeenstemming met het internationaal humanitair recht te behandelen. Alle gijzelaars moeten toegang krijgen tot het Rode Kruis en met hun familie kunnen communiceren. Gewonden en zieken moeten medische zorg krijgen.
Hamas en andere gewapende groeperingen moeten er ook voor zorgen dat de gijzelaars en andere gevangenen op locaties worden vastgehouden die ver verwijderd zijn van militaire doelen. Er moet zo min mogelijk risico zijn dat ze door Israëlische aanvallen worden getroffen. In geen geval mogen ze gebruikt worden om militaire doelen af te schermen van aanvallen.

Achtergrond

Amnesty International heeft bewijzen gedocumenteerd van schendingen van het internationaal recht, waaronder oorlogsmisdrijven, door alle partijen in het conflict. Sinds de gruwelijke aanvallen van Hamas en andere gewapende groeperingen op 7 oktober 2023 heeft Israël, naast de verwoestende bombardementen, de onwettige al 16 jaar durende blokkade van Gaza geïntensiveerd. De toegang tot water, brandstof en andere essentiële voorzieningen is afgesneden. Hierdoor verergert de humanitaire crisis.

Israëlische troepen hebben ook meer dan 2.000 Palestijnen gearresteerd op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze hebben het gebruik van marteling en andere vormen van mishandeling tegen Palestijnse gevangenen opgevoerd. Alle Palestijnse gevangenen, momenteel meer dan 6.800, is de toegang tot familiebezoek ontzegd. Veroordeelde gevangenen hebben ook geen toegang tot hun advocaten. Zelfs het Rode Kruis kreeg geen toegang tot de Palestijnse gevangenen die door Israël worden bestempeld als ‘security prisoner’. Volgens de Israëlische Gevangenis Dienst worden mensen die gearresteerd zijn op verdenking van, of veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf voor overtredingen die de veiligheid van de staat in gevaar brengen, geclassificeerd als ‘security. In de afgelopen maand zijn vier Palestijnse gevangenen overleden in Israëlische detentie onder omstandigheden die niet onpartijdig zijn onderzocht.

Amnesty International heeft bewijs gevonden van oorlogsmisdrijven begaan door Israëlische strijdkrachten. Hieronder zijn willekeurige aanvallen op burgerdoelen tijdens de bombardementen op Gaza die woongebouwen vernielden, hele wijken met de grond gelijk hebben gemaakt en complete families hebben weggevaagd.

Amnesty International documenteerde ook hoe Hamas en andere gewapende groepen op 7 oktober 2023 lukraak raketten op Israël afvuurden en hoe hun strijders burgers doodden en ontvoerden. Minstens 1.400 mensen, de meesten burgers, werden volgens de Israëlische autoriteiten gedood. Ook in Israël blijven burgers het doelwit van willekeurig raketvuur van Hamas en andere gewapende groepen.

Meer over dit onderwerp