Palestijnen inspecteren de enorme verwoesting als gevolg van Israëlische luchtaanvallen in het al-Rimal-district van Gaza-Stad, op 10 oktober 2023
© Majdi Fathi/NurPhoto

Israël moet illegale en onmenselijke blokkade van Gaza opheffen nu energiecentrale stilvalt

De sluiting van de enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook zal de toch al grote humanitaire crisis verergeren voor meer dan 2,2 miljoen mensen die er vastzitten. Daar zijn door massale bombardementen door Israël ten minste 1.350 mensen gedood en meer dan 6.000 mensen gewond geraakt.

De luchtaanvallen waren een vergelding voor de aanval op 7 oktober 2023 door Hamas en andere Palestijnse gewapende groeperingen vanuit Gaza. Tijdens willekeurige aanvallen werden raketten afgevuurd en trokken strijders het zuiden van Israël binnen. Daarbij kwamen meer dan 1.200 mensen om het leven en vielen er meer dan 2.700 gewonden en werden mensen ontvoerd, onder wie veel burgers.

Israël moet elektriciteitsvoorziening herstellen

De Israëlische autoriteiten moeten ervoor zorgen dat Gaza onmiddellijk weer van elektriciteit wordt voorzien. De strenge beperkingen moeten worden opgeschort. Die werden op bevel van de minister van Defensie op 9 oktober 2023 opgelegd. Ook moet de illegale 16-jarige blokkade van de Gazastrook worden opgeheven. De collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza komt neer op een oorlogsmisdrijf. ‘Het is wreed en onmenselijk’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Als bezettende macht heeft Israël volgens het internationaal recht de verplichting om ervoor te zorgen dat in de basisbehoeften van de burgerbevolking van Gaza wordt voorzien.’

Humanitaire ramp

Het uitvallen van de stroom in de Gazastrook zal de aanhoudende humanitaire ramp verergeren. Communicatie en de toegang tot internet zullen verder worden beperkt. De stroomuitval zal ook ernstige gevolgen hebben voor essentiële diensten, zoals ziekenhuizen, en de toegang tot schoon water. Dat gebeurt juist in een tijd waarin medici er nauwelijks in slagen om de duizenden ernstig gewonden te behandelen. Het zal ook de levens van patiënten in gevaar brengen, zoals van mensen met chronische aandoeningen of mensen op de intensive care.

Doelbewust burgers in Gaza straffen

Een Israëlische minister zei vandaag dat de autoriteiten de stroom niet zullen herstellen en geen water of brandstof zullen toestaan ​​totdat Hamas de gijzelaars heeft vrijgelaten. Dit is een expliciete bevestiging dat deze daden zijn gepleegd om burgers in Gaza te straffen voor de acties van Palestijnse gewapende groeperingen. Amnesty herhaalt dat Palestijnse burgers niet verantwoordelijk zijn voor de misdrijven van Hamas en andere Palestijnse gewapende groeperingen en dat Israël hen, onder het internationaal recht, niet mag laten lijden voor daden waarin zij geen rol spelen en geen controle over hebben.

‘De gruwelijke massamoord op Israëlische burgers en andere ernstige schendingen door de Palestijnse gewapende groeperingen ontslaat Israël niet van het nakomen van zijn verplichtingen om het internationaal humanitair recht te respecteren en burgers te beschermen. De collectieve bestraffing van burgers in Gaza zal geen gerechtigheid brengen voor de slachtoffers van oorlogsmisdrijven gepleegd door Hamas en andere gewapende groeperingen, en evenmin veiligheid voor de burgers in Israël’, zegt Agnès Callamard.

Humanitaire corridors nodig

Amnesty International maakt zich ook zorgen over de herhaalde aanvallen bij de grensovergang bij Rafah. Het roept Israël op humanitaire corridors op te richten om het leveren van humanitaire hulp aan Gaza te vergemakkelijken. Ook moet er een veilige doorgang komen voor gewonden die het gewapende conflict willen ontvluchten. Amnesty dringt er bij de internationale gemeenschap op aan te werken aan een overeenkomst over humanitaire corridors.

Bombardementen onderzocht

Amnesty International doet op dit moment onderzoek naar Israëlische luchtaanvallen in Gaza, waaronder de luchtaanval op een woongebouw in de wijk Al-Zeitoun, waarbij vijftien leden van dezelfde familie om het leven kwamen, onder wie zeven kinderen. Ook wordt de vernietiging van Burj Palestine, een gebouw in de wijk Al-Rimal in Gaza, onderzocht evenals het bombarderen van een drukke marktstraat in het vluchtelingenkamp Jabalia, waarbij zeker 69 mensen omkwamen, onder wie ten minste 15 kinderen.

Amnesty International roept Israël en Palestijnse gewapende groeperingen op om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om burgers te sparen, in overeenstemming met hun verplichtingen onder het internationaal humanitair recht.

Amnesty International heeft haar eerste bevindingen gepubliceerd over oorlogsmisdrijven die zijn gepleegd door Hamas en andere Palestijnse gewapende groeperingen, waaronder massale standrechtelijke executies, gijzelingen en willekeurige raketaanvallen. Er komt nog steeds bewijsmateriaal naar boven over de schendingen die in Zuid-Israël zijn begaan. Amnesty International zal haar onderzoek voortzetten om alle misdrijven die onder het internationaal recht zijn gepleegd te documenten.

Amnesty’s oproep

De Israëlische autoriteiten moeten geen onwettige aanvallen plegen waarbij burgers worden gedood of gewond raken en huizen en infrastructuur van burgers worden vernietigd. Israëlische functionarissen moeten zich onthouden van het aanzetten tot geweld tegen Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Ze moeten de veiligheid garanderen van alle burgers die onder hun controle leven. Alle Palestijnse gewapende groeperingen in Gaza moeten elke gegijzelde burger onvoorwaardelijk en onmiddellijk vrijlaten.

Achtergrond

Sinds 2007 legt Israël een lucht-, land- en zeeblokkade op aan de Gazastrook, waardoor de hele bevolking wordt gestraft. De huidige gevechten zijn de zesde grote militaire operatie die Israël sindsdien heeft uitgevoerd. Op 9 oktober 2023 kondigde de Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, een ‘volledige belegering van Gaza aan… Geen elektriciteit, geen voedsel, geen water, geen gas – het is allemaal gesloten’. Het is een onderdeel van de Israëlische vergeldingsaanval na de gewelddadigheden van Hamas en andere Palestijnse gewapende groeperingen die 1.200 mensen het leven kostte.

In juni publiceerde Amnesty International haar onderzoek naar het offensief van mei 2023 op de Gazastrook, waarbij werd vastgesteld dat Israël op onrechtmatige wijze Palestijnse huizen had verwoest, vaak zonder militaire noodzaak, in wat neerkomt op een vorm van collectieve bestraffing van de burgerbevolking.

In het Amnesty-rapport van februari 2022 wordt beschreven hoe Israëlische strijdkrachten in Gaza (en ook op de Westelijke Jordaanoever en Israël) daden pleegden die verboden zijn door het Statuut van Rome en het Internationaal verdrag voor het onderdrukken en bestraffen van het misdrijf van apartheid van de Verenigde Naties. Die daden vormen een onderdeel van een wijdverbreide en systematische aanval op de burgerbevolking met het doel om een ​​systeem van onderdrukking en overheersing over de Palestijnen in stand te houden, en vormt daarmee een misdrijf tegen de menselijkheid van apartheid.

Eerdere rapporten van Amnesty International over de schendingen en misdrijven die zijn begaan in de gevechten tussen Israël en Palestijnse gewapende groeperingen staan hier.

Amnesty International is een onpartijdige mensenrechtenorganisatie en wil ervoor zorgen dat alle partijen in een gewapend conflict zich houden aan het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechten. Daarom zal Amnesty International in toekomstig onderzoek kijken naar de militaire acties van Israël in de Gazastrook om te kunnen vaststellen of Israël zich houdt aan de regels van het internationale oorlogsrecht. Het moet de noodzakelijke maatregelen nemen om leed bij burgers en burgerobjecten te beperken, en geen collectieve bestraffing van burgers uit te voeren – zoals verplicht onder internationale wetgeving. Amnesty International houdt daarnaast ook de activiteiten van Hamas en de gewapende Palestijnse groeperingen in de gaten.

 

 

Meer over dit onderwerp