EU-leiders moeten Israël en Hamas oproepen tot een staakt-het-vuren om burgers te beschermen
© Ahmad Hasaballah/Getty Images

EU-leiders, roep Israël en Hamas nu op tot staakt-het-vuren

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komt op 13 november 2023 in Brussel bijeen. Dan wordt de huidige escalatie van het conflict in Israël en de bezette Palestijnse gebieden besproken. Amnesty International dringt er bij de aanwezige ministers op aan om alle partijen in het conflict op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om burgers te beschermen. Er moet dringend een einde komen aan de humanitaire en mensenrechtenramp die zich in Gaza voltrekt.

‘Het geweld in Gaza is zo afschuwelijk dat het moeilijk te bevatten is’, zeg Eve Geddie van Amnesty International. ‘Maar we mogen niet wegkijken. De Europese ministers moeten alle partijen oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Als de gevechten stoppen, kan dit het leven van duizenden burgers redden en de neerwaartse spiraal van deze humanitaire en mensenrechtencatastrofe stoppen.’

Geen consensus in EU

De EU is er nauwelijks in geslaagd om tot een gezamenlijk standpunt te komen dat in overeenstemming is met het internationaal recht, of om ronduit op te roepen tot een staakt-het-vuren. Sommige lidstaten, waaronder Ierland, België en Spanje, hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren, uitten kritiek geuit op mensenrechtenschendingen door Israël en Hamas en andere gewapende groeperingen, en respecteerden het demonstratierecht. Aan de andere kant hebben Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland de EU ervan weerhouden om collectief op te roepen tot een staakt-het-vuren of om schendingen van het internationaal humanitair recht door Israëlische veiligheidstroepen aan de kaak te stellen. Hiermee dragen ze bij aan een klimaat van straffeloosheid. De Israëlische autoriteiten voelen zich hierdoor aangemoedigd om hun verplichtingen om burgers te beschermen te negeren.

EU is niet meer geloofwaardig

‘De EU beweert een voorvechter te zijn van mensenrechten en internationaal recht. Maar in de ogen van mensen over de hele wereld heeft diezelfde EU nu een serieuze geloofwaardigheidscrisis. Elke dag komen er door het meedogenloze bombardement van Israël ongeveer 300 Palestijnen om het leven, onder wie veel kinderen. De illegale blokkade heeft onmetelijk humanitair leed veroorzaakt. Het is daarom onbegrijpelijk dat sommige EU-leiders niet alleen een EU-oproep voor een staakt-het-vuren blokkeren, maar Israël ook actief van wapens en politieke steun voorzien. Ook leggen ze demonstranten die opkomen voor de rechten van de Palestijnen het zwijgen op, of worden demonstranten zelfs gearresteerd.’

Ondubbelzinnige veroordeling van geweld nodig

De EU-leiders moeten laten zien dat ze de levens van Palestijnen en Israëli’s even belangrijk vinden. Zij moeten oproepen tot een staakt-het-vuren, en de misdrijven van Israël en Hamas en andere gewapende groeperingen ondubbelzinnig veroordelen. Bij gebrek aan consensus roept Amnesty International principiële lidstaten op om individueel, of samen met andere gelijkgestemde staten op te roepen tot een staakt-het-vuren.

Amnesty International heeft opgeroepen tot de vrijlating van alle door Hamas en andere gewapende groeperingen gegijzelde burgers. Daarnaast vond Amnesty International bewijs van een golf van willekeurige arrestaties door Israëlische autoriteiten van duizenden Palestijnen. Velen van hen zijn daarbij gemarteld. Israël moet alle willekeurig vastgehouden Palestijnen vrijlaten. Alle partijen moeten het Rode Kruis dringend toegang verlenen om de gevangenen te bezoeken.

De petitie van Amnesty International eist een staakt-het-vuren, om een einde te maken aan het lijden van de burgerbevolking. Inmiddels is de petitie wereldwijd al meer dan een miljoen keer ondertekend.

 

Lees hier meer in ons dossier.

Meer over dit onderwerp