Bedrijven doen nog steeds te weinig tegen kinderarbeid bij kobaltwinning

Grote elektronica- en autofabrikanten doen nog steeds te weinig om te voorkomen dat de belangrijkste grondstof voor batterijen, kobalt, niet onder mensonterende omstandigheden wordt verkregen. Begin 2016 kwam uit ons onderzoek naar voren dat kinderen en volwassenen in levensgevaarlijke omstandigheden werken in mijnen in de Democratische Republiek Congo (DRC). 

Terwijl een handvol bedrijven vooruitgang hebben laten zien, zijn anderen er nog steeds niet in geslaagd om de meest basale stappen te nemen, zoals onderzoek naar hun toeleveranciers in de DRC.

In een nieuw Amnesty-rapport Time to Recharge  staat beschreven of multinationals, waaronder Apple, Samsung Electronics, Dell, Microsoft, BMW, Renault en Tesla, sinds januari 2016 vooruitgang hebben geboekt

Apple loopt voorop

Toen deze bedrijven in 2016 voor ons eerste onderzoek werden benaderd, konden ze niet eens de meest simpele vragen over de herkomst van de kobalt beantwoorden. Dat is verbeterd. Eerder dit jaar was Apple het eerste bedrijf dat de namen van zijn kobaltleveranciers publiceerde. Uit het onderzoek blijkt dat Apple marktleider is op het vlak van verantwoorde bevoorrading van kobalt. Het bedrijf voerde gesprekken met de Chinese verwerker Huayou Cobalt om kinderarbeid in de bevoorradingsketen op te sporen en tegen te gaan.

Dell en HP hebben verbeteringen laten zien. Ze zijn begonnen met het onderzoeken van hun banden met Huayou Cobalt en ze hebben een beleid ontwikkeld om misstanden bij hun toeleveranciers van kobalt te achterhalen.

Microsoft blijft achter

Andere grote merken hebben alarmerend weinig vooruitgang geboekt. Microsoft geeft bijvoorbeeld geen details vrij van zijn toeleveranciers waardoor het bedrijf zelfs niet aan de meest primaire internationale basisnormen voldoet.

Lenovo doet het ook slecht. Het bedrijf heeft alleen het minimale ondernomen om mensenrechtenrisico’s te in kaart te brengen.

Over de gehele linie van de bedrijven die onderzocht zijn is er een gebrek aan transparantie. Bedrijven maken te weinig melding van mensenrechtenschendingen die plaatsvinden bij hun toeleveranciers of in hun eigen bedrijfsvoering.

Hoewel Apple en Samsung hun smelterijen openbaar hebben gemaakt, gaven ze niets vrij over hun inschatting in hoeverre zij mensenrechten schenden. Het is daarom onmogelijk om te zeggen of ze hun verantwoordelijkheid op het vlak van mensenrechten nemen.

Auto’s

Ook autobouwers blijven ver achter. Renault en Daimler doen het bijzonder slecht en voldoen zelfs niet aan de minimale internationale normen op het vlak van openheid.

BMW doet het beter. Het autoconcern bracht een aantal verbeteringen aan in zijn beleid en praktijk op het gebied van kobaltbevoorrading, maar heeft nog altijd niet meegedeeld wie zijn kobalt smelt en verwerkt.

De regering van de DRC heeft een comité opgericht dat kinderarbeid in de mijnbouwsector moet aanpakken en tegen 2025 helemaal moet uitbannen. In de huidige strategie ontbreken echter concrete tijdschema’s, duidelijke afspraken en een plan hoe ze dit gaan uitvoeren.

Meer over dit onderwerp