In Egypte liggen mensenrechtenverdedigers ook digitaal onder vuur van de overheid

Egypte: schokkende feiten over marteling van kinderen

Uit nieuw onderzoek van Amnesty International en het Egyptian Front for Human Rights blijkt dat de Egyptische autoriteiten sinds 2013 zeker zes kinderen in hechtenis hebben gemarteld. Bovendien werden sinds 2015 twaalf kinderen slachtoffer van gedwongen verdwijning.

‘Het nieuwe onderzoek laat zien hoe de Egyptische autoriteiten op weerzinwekkende wijze kinderen hebben mishandeld. Ze werden gemarteld, langdurig in eenzame opsluiting gezet en waren slachtoffer van gedwongen verdwijning. Dit duurde soms wel zeven maanden. Hiermee tonen de autoriteiten een schaamteloze minachting voor de rechten van kinderen’, zegt Najia Bounaim van Amnesty International. ‘Het is schandalig dat Egypte de kinderrechten op grove wijze schendt, terwijl het land het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft ondertekend.’

Elektrische schokken

Medewerkers van Amnesty en het Egyptian Front for Human Rights spraken met de familie van zes kinderen die zijn gemarteld. Tijdens hun detentie zijn ze hard geslagen, kregen ze elektrische schokken toegediend op hun genitaliën en andere lichaamsdelen, en werden ze aan hun ledematen opgehangen. In een aantal gevallen hebben de kinderen aangegeven dat ze werden gemarteld om hen tot een ‘bekentenis’ te dwingen van een misdrijf dat ze niet hebben begaan.

Zeven maanden van de wereld verdwenen

Aser Mohamed was 14 jaar toen hij in januari 2016 ‘verdween’. Hij werd 35 dagen gevangengehouden zonder toegang tot zijn familie of een advocaat. Zo wilden de autoriteiten hem dwingen te ‘bekennen’ dat hij ‘lid was van een terroristische groepering’ en een aanval had uitgevoerd op een hotel. Mohamed ontkent dat hij deze misdrijven heeft gepleegd. Nu is hij in afwachting van zijn proces en krijgt hij mogelijk gevangenisstraf.

Een andere jongen, Abdallah Boumidan, was 12 jaar toen hij in december 2017 door militairen werd gearresteerd. Ook hij ‘verdween’ en werd gemarteld. Na zeven maanden incommunicado werd hij beschuldigd van ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’ en in eenzame opsluiting gezet. Daar verslechterde zijn gezondheidstoestand aanzienlijk.

Oneerlijk proces

De Egyptische autoriteiten hebben ook kinderen samen met volwassenen gevangengehouden, soms in overvolle cellen en onvoldoende voeding, wat in strijd is met het internationaal humanitair recht. Ook werden kinderen tijdens oneerlijke processen, en zonder bijstand van een advocaat en een wettelijke vertegenwoordiger, aangeklaagd op basis van de ‘bekentenissen’ die na marteling werden gedaan. Enkele processen vonden in militaire rechtbanken plaats. Sommige kinderen zaten tot vier jaar in voorarrest.

Volgens het internationaal recht mogen kinderen pas als uiterste middel gearresteerd worden. Zowel volgens het Egyptische als het internationale recht moet kinderen berecht worden in speciale jeugdrechtbanken. Maar volgens de Egyptische wet mogen kinderen vanaf 15 jaar samen met volwassenen berecht worden, ook voor militaire rechtbanken en rechtbanken voor staatsveiligheid. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind heeft alle staten opgeroepen om mensen die ervan verdacht worden dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd toen ze jonger dan 18 jaar waren, voor jeugdrechtbanken te laten berechten.

Amnesty’s oproep

Amnesty roept de Egyptische autoriteiten op alle kinderen vrij te laten die willekeurig gevangengehouden worden. Ook moeten de autoriteiten alle straffen intrekken die kinderen opgelegd hebben gekregen in rechtbanken voor volwassenen of na oneerlijke processen, en hen opnieuw berechten in jeugdrechtbanken. Alle mogelijke gevallen van marteling en gedwongen verdwijning moeten onderzocht worden en degenen die dat op hun geweten hebben moeten vervolgd worden.