De Egyptische openbaar aanklager moet dringend onderzoek doen naar wat lijkt op buitengerechtelijke executies door leden van het leger in de noordelijke Sinaï.

Egypte moet koptische christenen vrijlaten die vastzitten voor het herbouwen van een kerk

Egypte moet koptische christenen vrijlaten die vastzitten voor het herbouwen van een kerk

De Egyptische autoriteiten moeten onmiddellijk negen koptische christenen vrijlaten die willekeurig zijn vastgezet nadat ze vreedzaam protesteerden tegen de weigering van de autoriteiten om een kerk te herbouwen. De kerk is vijf jaar geleden afgebrand.

Op 30 januari werden de negen bewoners van Ezbet Farag Allah gearresteerd door de Egyptische veiligheidsdienst. De groep was te zien in een video van 22 januari waarin ze demonstreerden tegen de weigering van de autoriteiten om de kerk te herbouwen. De kerk was het enige koptische gebedshuis in het dorp.

‘De Egyptische autoriteiten negeren al jarenlang de roep om de kerk te herbouwen’, zegt Philip Luther van Amnesty International. ‘In het dorp hebben zo’n 800 koptische christenen geen gebedshuis. Nu proberen de autoriteiten deze mensen het zwijgen op te leggen. Ze zetten willekeurig mensen vast en klagen mensen die zich uitspreken en demonstreren aan.’

Koptische christenen in Egypte moeten het recht hebben om gezamenlijk hun religie uit te oefenen. Hun religieuze vrijheid wordt al te lang ondermijnd door discriminerende wetten en praktijken. Deze leggen onterechte restricties op aan het bouwen en renoveren van kerken en geven gouverneurs en veiligheidsdiensten ongebreidelde macht om beslissingen hierover te nemen.

Dorpelingen gevangen

In 2016 brak er brand uit in de St Joseph en Abu Sefein-kerk. De omstandigheden waren verdacht. Volgens een advocaat werd de oorzaak van de brand nooit onderzocht. Sindsdien moeten de dorpelingen naar andere dorpen reizen om naar de kerk te gaan.

In juli 2021 werd de kerk helemaal afgebroken en werd er een formeel verzoek ingediend om de kerk te herbouwen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Op 22 januari hield een kleine groep mensen een vreedzaam protest. Een week later werden negen demonstranten opgepakt en ten minste 48 uur lang zonder communicatie met de buitenwereld vastgehouden op een faciliteit van de nationale veiligheidsdiensten in el-Minya. Ze werden geblinddoekt, in de boeien geslagen en ondervraagd zonder dat daarbij advocaten aanwezig waren. Hun familieleden kregen geen informatie over waar ze waren. Deze omstandigheden lijken op gedwongen verdwijningen.

De leden van de veiligheidsdienst vroegen naar de betrokkenheid van de mensen bij het protest, de identiteit van de organisatoren en van de mensen die video’s hadden gemaakt. De demonstranten zitten nog steeds vast op basis van aanklachten als ‘deelname aan een bijeenkomst’ en valse aanklachten van ‘terrorisme’.

Discriminatie van christenen

Er is een wet in Egypte op het gebied van het bouwen en repareren van kerken, maar in de praktijk is dit voor christenen erg moeilijk. Volgens een onafhankelijke Egyptische mensenrechtengroep (EIPR) wordt slechts 40 procent van de aanvragen voor het bouwen of repareren van kerken gehonoreerd.

Volgens een onderzoeker staan de autoriteiten de bouw van nieuwe kerken in rijke gebieden vaak makkelijk toe, maar zijn ze vaak tegen de bouw of reparatie van kleine kerken in arme landelijke gebieden en informele stedelijke gebieden.

Sinds 2016 sloten de autoriteiten ten minste 25 kerken vanwege hun ‘niet-geregistreerde status’ of omdat ze sektarisch geweld wilden voorkomen.

‘Het recht op vrijheid van religie mag nooit worden ingeperkt op discriminerende gronden, zoals het geloof van mensen, of hun economische  status of locatie. De Egyptische autoriteiten moeten de discriminerende kerkenwet intrekken en vervangen door een wet die het recht op vrijheid van religie voor iedereen garandeert, zonder aanvullende voorwaarden en hindernissen op te leggen aan religieuze minderheden.’

De Egyptische autoriteiten slagen er al jaren niet in om koptische christenen te beschermen tegen sektarisch geweld, en de daders daarvan ter verantwoording te roepen. In Egypte is  de islam de staatsgodsdienst en garandeert de grondwet vrijheid van religie voor christenen.