Haytham Mohamdeen uit Egypte

Egypte: mensenrechtenadvocaat vrijgelaten

In Egypte is op 30 oktober 2018 Haytham Mohamdeen vrijgelaten. De activist en mensenrechtenadvocaat zat ruim vijf maanden gevangen vanwege ‘niet-geautoriseerde protesten’ en ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’.

Na zijn vrijlating zei Haytham Mohamdeen: ‘Ik dank Amnesty International voor alle steun en solidariteit. Ook dank ik de activisten die me steunden. Die steun was van enorme invloed op het verbeteren van mijn gevangenisomstandigheden en het aandringen op mijn vrijlating.’

Vervolgd vanwege mensenrechtenwerk

De aanklachten tegen Mohamdeen hangen samen met vreedzame protesten tegen de regering, hoewel hij zelf niet aan die protesten deelnam. De advocaat, die opkomt voor betere werkomstandigheden vor arbeiders, was al eerder lastiggevallen en vervolgd vanwege zijn mensenrechtenwerk.

‘De Egyptische autoriteiten moeten nu serieuze stappen nemen om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating te garanderen van alle andere mensenrechtenadvocaten, activisten en oppositieleden die willekeurig zijn opgepakt omdat ze op vreedzame wijze gebruikmaakten van hun recht op vrije meningsuiting en demonstratie’, zegt Najia Bounaim van Amnesty International.

Lees meer over de vervolging van critici door de Egyptische regering.