Doodstraf
© Amnesty International

Egypte executeert negen mensen na oneerlijk proces

Op 26 april 2021 werden in Egypte negen mensen geëxecuteerd na een uiterst oneerlijk proces in verband met een aanval op een politiebureau in Kerdasa, een buitenwijk van de hoofdstad Caïro.

‘De executies laten zien dat de Egyptische autoriteiten het recht op leven en de verplichtingen die het heeft volgens internationaal recht minacht’, zegt Philip Luther van Amnesty International. ‘Door de executies uit te voeren tijdens de Ramadan geven de Egyptische autoriteiten aan dat zij vastberaden doorgaan met het steeds vaker opleggen van de doodstraf.

‘De doodstraf is onder alle omstandigheden afschuwelijk. Het is buitengewoon zorgwekkend dat doodvonnissen worden opgelegd na oneerlijke processen, waarbij rechtbanken routinematig vertrouwen op door marteling verkregen “bekentenissen”.’

Amnesty’s oproep

De Egyptische autoriteiten moeten onmiddellijk een einde maken aan de alarmerende toename van het aantal executies. Amnesty roept wereldwijd staten op om een ​​duidelijk standpunt in te nemen door het toepassen van de doodstraf in Egypte publiekelijk te veroordelen en de Egyptische regering aan te sporen onmiddellijk een officieel moratorium op executies in te stellen als eerste stap naar het afschaffen van de doodstraf.

Achtergrond

In Amnesty’s jaarlijkse doodstrafrapport dat eerder deze maand verscheen, staat dat het aantal in Egypte voltrokken doodvonnissen in 2020 verdrievoudigde. Daarmee komt het op de derde plaats van landen dat de meeste executies uitvoerde, na China en Iran.

In december 2014 veroordeelde de rechtbank in Gizeh 184 mensen in verband met een aanval op een politiebureau in Kerdasa. Van hen kregen 183 de doodstraf opgelegd. Een kind kreeg 10 jaar gevangenisstraf. De aangeklaagden, onder wie een een 82-jarige man, mochten zich niet laten bijstaan door een advocaat en werden gedwongen een ‘bekentenis’ af te leggen. In september 2018 bevestigde het Hof van Cassatie de vonnissen. Op 4 oktober 2020 werden in dezelfde zaak vier mannen geëxecuteerd.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.

 

Meer over dit onderwerp