vlag Egypte

Egypte dreigt Eritreeërs uit te zetten die risico lopen op marteling

Egypte dreigt Eritreeërs uit te zetten die risico lopen op marteling

Amnesty International roept de autoriteiten van Egypte op om geen mensen uit te zetten naar Eritrea. Daar dreigen ze slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen, waaronder marteling.

De afgelopen twee weken zetten de Egyptische autoriteiten al 31 Eritreeërs uit, hoewel dat in strijd is met het verbod op refoulement: het terugzenden van vluchtelingen naar hun land van herkomst terwijl zij daar vervolging te vrezen hebben. Op dit moment zit een groep van circa vijftig mensen, onder wie een baby en drie kinderen, vast in de stad Aswan en dreigt te worden uitgezet. De groep heeft geen toegang tot de asielprocedures en kan hun uitzetting niet aanvechten.

In strijd met verplichtingen Egypte

‘Deze uitzettingen zouden een ernstige schending zijn van de verplichtingen van Egypte volgens internationaal recht. Dit moet onmiddellijk worden tegengehouden’, zegt Philip Luther van Amnesty International. ‘Onderzoek wijst uit dat mensen die onder dwang naar Eritrea zijn teruggestuurd daar worden ondervraagd, willekeurig worden vastgezet en gemarteld. De Egyptische autoriteiten moeten deze groep toegang geven tot asielprocedures.’

Vastgezet zonder aanklacht

Amnesty roept de Egyptische autoriteiten ook op om een einde te maken aan het langdurig opsluiten van Eritreeërs en hen in de tussentijd te behandelen volgens internationale standaarden. Op dit moment worden zij zonder aanklacht of proces onder erbarmelijke omstandigheden gevangengehouden. Toegang tot medische zorg wordt hun ontzegd, net als maandverband, kleding en voldoende eten.

De autoriteiten weigeren ook vaak om gedetineerde Eritreeërs toegang te verlenen tot de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), waardoor hun recht op een asielprocedure wordt belemmerd.

Amnesty documenteerde hoe de Egyptische autoriteiten Eritreeërs voorafgaand aan hun uitzetting met geweld naar hun ambassade brengen om reisdocumenten te krijgen. Velen worden vastgehouden zonder of met slechts beperkt contact met de buitenwereld, waardoor het moeilijk is om informatie over voorgenomen uitzetting te controleren.

Gevlucht vanwege mensenrechtenschendingen

De belangrijkste reden waarom Eritreeërs hun land ontvluchten zijn de mensenrechtenschendingen die er plaatsvinden en de strenge dienstplicht die jarenlang kan duren. De VN constateerde dat Eritreeërs die gedwongen waren teruggekeerd een groot risico lopen op mishandeling, marteling en gedwongen verdwijning. In november 2021 gaven VN-medewerkers en verklaring uit waarin uitzettingen uit Egypte worden veroordeeld. In de verklaring wordt beschreven dat mensen die terugkeerden worden beschouwd als ‘verraders’ en vaak ‘bij aankomst in Eritrea worden gedetineerd, ondervraagd, gemarteld, onder zware omstandigheden worden vastgehouden en verdwijnen’.

Eritreeërs in Egypte

In november 2021 stonden er in Egypte 20.778 Eritrese asielzoekers en vluchtelingen geregistreerd bij de UNHCR. Waarschijnlijk hebben nog veel meer mensen bescherming nodig, aangezien niet alle Eritreeërs in Egypte door de UNHCR zijn geregistreerd.

Eritreeërs die het land illegaal binnenkomen, worden door de Egyptische autoriteiten routinematig gearresteerd. Volgens het Vluchtelingenplatform, een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie, werden in 2021 tientallen Eritreeërs vastgehouden op politiebureaus in de gouvernementen Aswan en Rode Zee.