Symbolische steen die gebruikt werd bij een Amnesty-actie tegen steniging in Iran. Steniging is een van de gruwelijkste vormen van lijfstraffen.
© Amnesty International

Brunei gaat gruwelijke lijfstraffen invoeren

Vanaf de volgende week zijn gruwelijke en inhumane straffen als dood door steniging voor seksuele handelingen tussen mensen van dezelfde sekse, en amputatie voor diefstal in Brunei mogelijk.

Met de invoering van deze straffen zouden zelfs kinderen gestraft kunnen worden met steniging of amputatie. De lijfstraffen staan in nieuwe secties van het Bruneise Wetboek van Strafrecht, die op 3 april in werking treden.

Deze plannen moeten meteen worden stopgezet en het strafrecht moet worden herzien in overeenstemming met mensenrechtenverplichtingen. De internationale gemeenschap moet deze stappen van Brunei veroordelen.

Marteling

Lijfstraffen in alle vormen, zoals steniging, amputatie of zweepslagen, vallen volgens internationale mensenrechtenwetgeving onder marteling, wat onder alle omstandigheden is verboden.

‘Het legaliseren van deze wrede en inhumane straffen is verwerpelijk’, zegt Amnesty’s Rachel Chhoa-Howard. ‘Sommige van deze “misdrijven” – zoals seksuele handelingen tussen volwassen van hetzelfde geslacht – zouden niet eens als misdaad beschouwd moeten worden.’