Symbolische steen die gebruikt werd bij een Amnesty-actie tegen steniging in Iran. Steniging is een van de gruwelijkste vormen van lijfstraffen.
© Amnesty International

Brunei kondigt moratorium doodstraf aan

In maart van dit jaar werd bekend dat Brunei lijfstraffen wil invoeren. Gruwelijke en inhumane straffen als dood door steniging voor seksuele handelingen tussen mensen van dezelfde sekse, en amputatie voor diefstal worden in Brunei mogelijk. Op 5 mei kondigde de Sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah, aan dat het land het bestaande moratorium op de doodstraf handhaaft. Dit betekent in de praktijk dat de doodstraf wel opgelegd kan worden maar niet wordt uitgevoerd.

Ondanks dat dit een mooie eerste stap is van Brunei, blijven de autoriteiten de nieuwe strafwet en de gruwelijke lijfstraffen verdedigen, en kan de doodstraf nog steeds worden opgelegd.

Het bestaan alleen al van straffen als steniging en amputatie zorgen voor een klimaat van haat en onverdraagzaamheid. De autoriteiten van Brunei moeten zich aan hun belofte houden om het VN Verdrag tegen Marteling te ondertekenen, en de lijfstraffen moeten onmiddellijk worden terug getrokken.

Achtergrond

Met de invoering van deze straffen zouden zelfs kinderen gestraft kunnen worden met steniging of amputatie. De lijfstraffen staan in nieuwe secties van het Bruneise Wetboek van Strafrecht, die op 3 april in werking traden.