Meet up Amnesty in Leiden
© Amnesty Leiden

Amnesty Meetup 17 mei in Leiden: grote opkomst en inspirerend debat

In de aanloop naar de Europese verkiezingen heeft op 17 mei 2019 in Leiden een drukbezochte Amnesty Mensenrechten Meetup plaatsgevonden. De Meetup, in een met 70 deelnemers volgepakte zaal van Café De Burcht, bood een avondvullend programma over actuele mensenrechtenvraagstukken.

Na het openingswoord door presentator Lynn Zebeda sprak Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland. Hij benadrukte dat mensenrechtenschendingen niet alleen in verre landen voorkomen maar ook dichtbij, op minder dan twee uur vliegen van Nederland. In Polen en Hongarije worden onafhankelijke nieuwsmedia tegengewerkt, maatschappelijke organisaties wordt het werk onmogelijk gemaakt door haatcampagnes en rechters worden vervangen door partijdige functionarissen. “Toen ik dertien jaar geleden bij Amnesty kwam, had ik nooit gedacht dat wij nu zozeer aandacht zouden moeten vragen voor mensenrechtenschendingen binnen de EU”, aldus Nazarski.

Vervolgens sprak Júlia Iván, voormalig directeur Amnesty Hongarije. Het werd muisstil in de zaal toen zij beschreef hoe haat- en lastercampagnes van de Hongaarse regering haar het werk onmogelijk hebben gemaakt. “We worden afgeschilderd als zondebokken en staatsvijanden.” Iván wees op het Freedom in the World Report 2019 waarin Freedom House concludeert: “Hungary’s status declined from Free to Partly Free due to sustained attacks on the country’s democratic institutions by Prime Minister Viktor Orbán’s Fidesz party, which has used its parliamentary supermajority to impose restrictions on or assert control over the opposition, the media, religious groups, academia, NGOs, the courts, asylum seekers, and the private sector since 2010.” Iván riep in haar toespraak op tot dialoog en solidariteit: “Keep on talking to each other and engaging in other people. We should never give up on each other.”

Daarna was er een pakkend optreden ‘We kunnen’ van spoken word-artiest Elten Kiene. Zijn kernboodschap aan de zaal was: “Verantwoordelijkheid hebben of nemen. Wetend dat we allemaal mens zijn en dat juist onze verschillen ons gelijk maken.”

Het laatste onderdeel van de Meetup was een interview door presentator Lynn Zebeda met drie leden van Amnesty werkgroep Leiden. Eline Hietbrink, van de jongste generatie Amnesty-vrijwilligers, geeft gastlessen kinderrechten op scholen in Leiden. “Ik ga in de gastlessen met jongeren en kinderen in gesprek over welke rechten zij zelf hebben en over mensenrechtenvragen dicht bij huis en ver weg.” Liesbeth Zwartelé, voorzitter van Amnesty-werkgroep Leiden, vertelde over activiteiten die deze werkgroep jaarlijks organiseert en gaf aan dat de groep versterking kan gebruiken. Marianne Reijnhoudt, al decennia actief bij Amnesty, deed verslag van mensenrechtendialogen die sinds twee jaar in Leiden en veel andere plaatsen in Nederland worden gehouden. “Met elkaar in gesprek gaan over mensenrechten levert nieuwe inzichten op en brengt mensen dichter bij elkaar.”, aldus Marianne Reijnhoudt.

De Meetup eindigde met een drukbezochte borrel.

Wil je meer weten over Amnesty en over de mogelijkheden om je vrijwillig in te zetten? Bezoek dan de website https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt