Afghanistan

Amnesty juicht bescherming Afghaanse tolken toe

Een ruime Tweede Kamermeerderheid riep op 12 november 2019 het kabinet op om de tolken die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies in Afghanistan, bescherming te bieden.

Veel minder strenge eisen

Tot nu toen waren de eisen veel strenger en moesten de Afghanen aantonen dat de Taliban het op hen persoonlijk heeft gemunt vanwege hun werk. Dat was vaak niet te bewijzen. Nu hoeven tolken alleen te bewijzen dat ze tolk waren om daadwerkelijk bescherming te krijgen.

Bedreigingen door Taliban

Volgens de UNHCR richten de Taliban en andere gewapende groepen hun pijlen op een brede groep mensen die zich volgens hen heeft ‘misdragen’, onder wie tolken die voor ‘vijandige’ landen werken. Het European Asylum Support Office geeft ook aan dat mensen die werken voor buitenlandse militaire troepen, en vooral tolken en bewakers, een belangrijk doelwit zijn voor de Taliban. Zij kunnen gemakkelijk geïdentificeerd worden en zijn daardoor een simpel doelwit. De Taliban waarschuwde mensen al meermaals om niet voor regeringen en internationale strijdkrachten te werken. Mochten ze dat wel doen, dan zou dat consequenties hebben.

Onveilig land

Afghanistan is een onveilig land. Sinds 2014 is de veiligheidssituatie verslechterd en is het geweld overal in het land geëscaleerd, ook in Kabul. De Global Peace Index van 2019 noemt Afghanistan het ‘minst vredige’ land ter wereld. Het stoot daarmee Syrië van de eerste plaats. Tolken moeten door het werk dat zij doen voor hun leven vrezen, aangezien ze als verraders worden gezien.

Farhad

Amnesty International voerde samen met Vluchtelingenwerk actie voor Farhad, een Afghaanse tolk voor wie uitzetting dreigt. Hij werkte 13 jaar voor het Amerikaanse leger in Afghanistan. In 2015 vluchtte hij uit zijn land en vestigde zich in Nederland. De Nederlandse overheid vindt dat hij niet kon bewijzen dat hij persoonlijk werd bedreigd door de Taliban was en wees daarom zijn asielverzoek af.

Meer over dit onderwerp