Kobaltmijn in de Democratische Republiek Congo. Kobalt is een conflictgrondstof. Conflictgrondstoffen zijn grondstoffen waarvan de handel en verkoop bijdraagt aan gewapende conflicten, in het bijzonder in Afrika.
© Amnesty International

Alarmerende uitkomst onderzoek kobaltmijnen DRC: grote kans op aangeboren afwijkingen

Nieuw onderzoek wijst uit dat mensen die in de Democratische Republiek Congo in de kobalt- en kopermijnen werken, blootstaan aan giftige stoffen die aangeboren afwijkingen bij hun kinderen kunnen veroorzaken. Het onderzoek werd uitgevoerd door de universiteiten van Lubumbashi, Leuven en Gent en werd gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Amnesty International publiceerde eerder een rapport over de gevaarlijke werkomstandigheden in de mijnen.

Het onderzoek vond plaats  in de zogenoemde ‘copperbelt’, die zich uitstrekt van Noord-Zambia tot het zuiden van de Democratische Republiek Congo (DRC). Volgens de onderzoekers is er een verband tussen het hoge risico op aangeboren afwijkingen en de kobaltwinning in Katanga, dat een van de tien meest vervuilde gebieden ter wereld is. Ze vergeleken de gezondheid van 138 baby’s van ouders die in de mijnen werken met 108 baby’s van ouders die buiten het mijngebied wonen. Ze ontdekten dat het risico op afwijkingen sterk toenam als een van de ouders in een koper- of kobaltmijn werkt. De baby’s hebben onder meer afwijkingen aan hun ledematen, hazenlippen en open ruggetjes.

Gigantische vervuiling

‘Wanneer je dit gebied bezoekt is een van de opvallendste zaken de enorme vervuiling,’ zegt Mark Dummett van Amnesty International. ‘Wat ook opvalt, is dat de regering en de mijnbouwbedrijven er zeer weinig aan doen om die vervuiling tegen te gaan en de mensen die er werken te beschermen. Zij kunnen simpelweg niet aan het stof ontsnappen.’

‘Toen we in 2015 de mijnen voor het eerst bezochten, zagen we dat mannen, vrouwen en kinderen er zonder enige vorm van bescherming zoals handschoenen en mondkapjes aan het werk zijn. De mijnwerkers vertelden ons dat ze hoestten, pijn in hun longen hadden en ontstekingen aan hun urinewegen. In een dorp vertelden de bewoners dat hun drinkwater vervuild was doordat een verwerkingsinstallatie er het afval loost,’ zegt Dummett.

Autoriteiten en multinationals moeten maatregelen nemen

‘Dit nieuwe rapport zou de autoriteiten van de DRC moeten aansporen om onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de vervuiling. Ook moeten ze de gezondheid van de mijnwerkers in de gaten houden. De alarmerende bevindingen suggereren dat de aangerichte schade mogelijk een lange geschiedenis heeft. Dit toont de noodzaak aan om de mijnbouwsector meer te reguleren en om de arbeiders en het milieu te beschermen.’

‘Ook de multinationals die van deze mijnen profiteren, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten de mensenrechten respecteren en ervoor zorgen dat ze vervuiling voorkomen die mensen en de planeet schaadt,’ zegt Mark Dummett. ‘Ze moeten ook de mensen tegemoet komen die slachtoffer werden van hun bedrijfsvoering. Van de mijnbouwsector in de DRC moeten ook lokale gemeenschappen profiteren, niet alleen aan machtige bedrijven.’

Kobalt dat in de DRC wordt gewonnen, is goed voor 60 procent van de wereldwijde productie. Het wordt gebruikt voor oplaadbare batterijen die in smartphones, tablets, laptops en elektrische auto’s zitten.

 

Lees ook het rapport Time to recharge over Amnesty’s onderzoek naar de tekortschietende inspanningen van bedrijven om gevaarlijke werkomstandigheden in de kobaltmijnen in de DRC tegen te gaan.

 

Meer over dit onderwerp