Afghaanse vrouwen protesteren voor hun rechten.
© AFP via Getty Images

Afghanistan: vier vrouwelijke mensenrechtenverdedigers vrijgelaten

Na maanden onterechte gevangenschap zijn in Afghanistan Zholia Parsi, Neda Parwani, Parisa Azada en Manizha Seddiqi vrijgelaten.

De vier prominente vrouwelijke mensenrechtenverdedigers werden tussen september en november 2023 door de Taliban gearresteerd. Ze werden niet beschuldigd van strafbare feiten, maar toch opgesloten. Ze kregen geen toegang tot advocaten en hun families mochten niet regelmatig bezoeken. Ook de familieleden van Neda en Zholia werden gearresteerd.

Brieven aan de Taliban

Amnesty International kwam vanaf november 2023 op verschillende manieren in actie voor de vrijlating van de vier vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. In brieven aan de Taliban stelden we vragen over de onwettige arrestaties, het ontbreken van eerlijke processen en de voortdurende schending van het recht op vrijheid van de vier vrouwen.

Belangrijke acties

Familieleden die buiten Afghanistan verblijven hielden Amnesty regelmatig op de hoogte van de situatie van de vier vrouwen. Ze benadrukten hoe belangrijk het was om te blijven actievoeren voor hun vrijlating. De familieleden zijn van mening dat Amnesty met de acties sterke druk op de Taliban uitoefende en dat de vrijlating van de vrouwen zonder deze aanhoudende druk niet mogelijk zou zijn geweest.

Achtergrond

Sinds ze in augustus 2021 de controle over Kabul overnamen, hebben de Taliban de rechten van vrouwen en meisjes in toenemende mate geschonden. Het beleid van de Taliban perkt het recht op vrijheid van meningsuiting, op vereniging, op vreedzame vergadering en dat op gelijkheid en non-discriminatie in. Desondanks hebben vrouwen in verschillende Afghaanse steden, waaronder Kabul, Faizabad, Herat en Mazar-i-Sharif, vreedzame protesten tegen de Taliban geleid.

Meer over dit onderwerp