Een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen gebombardeerd door de door Saudi-Arabië geleide coalitie, Noord-Jemen
© Rawan Shaif

Aegon, Allianz en NN Group investeren miljarden in foute wapenleveranciers

Aegon, Allianz en NN Group investeren miljarden in foute wapenleveranciers

Verzekeraars investeren meer dan 5 miljard euro in bedrijven die wapens leveren aan strijdende partijen in conflictgebieden zoals Jemen. Verreweg de grootste investeerders zijn Aegon, Allianz en NN Group. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar beleggingen van de negen grootste verzekeraars in Nederland.

Het gaat om wapenleveranties van veertien bedrijven aan bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Dat land maakt in Jemen heel veel burgerslachtoffers met luchtaanvallen. Bij verzekeraars ASR, CZ, Menzis en VGZ werden geen beleggingen in deze bedrijven gevonden.

Vooral Allianz, Aegon en NN Group investeren

Veruit de grootste investeerder in foute wapenbedrijven is Allianz. Deze Duitse verzekeraar, met 1,3 miljoen klanten in Nederland, investeerde 3,8 miljard euro in alle veertien wapenbedrijven. Zo stak de verzekeraar bijvoorbeeld meer dan een miljard in General Electric, dat de Saudische gevechtsvliegtuigen van motoren voorziet en deze onderhoudt. Bij de gevechten in Jemen zijn sinds 2015 meer dan 112 duizend mensen gedood, vaak tijdens luchtaanvallen.

Aegon investeert in vrijwel dezelfde bedrijven bijna 1,1 miljard euro. De Nederlandse verzekeraar investeert bijvoorbeeld 250 miljoen in Lockheed Martin, dat Saudi-Arabië de afgelopen jaren voorzag van gevechtshelikopters en raketten. NN Group investeert iets meer dan 100 miljoen euro in zes bedrijven. Achmea en Vivat (bekend van merken als Zwitserleven en Reaal) beleggen relatief kleine bedragen in één van de onderzochte bedrijven.

Wie doen het wel goed?

ASR, CZ, Menzis en VGZ investeren volgens het onderzoek niet in de wapenbedrijven. CZ, Menzis en VGZ hebben echter geen enkel beleid rond wapenhandel. Dergelijk beleid is wel belangrijk om te voorkomen dat ze in de toekomst alsnog in foute wapenbedrijven investeren. ASR heeft wel zeer goed beleid op dit onderwerp.

Eerder onderzoek

Uit onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer in 2015 bleek ook al dat verzekeraars investeerden in de wapenbedrijven. Bij Allianz, Aegon en NN Group verbeterde er sindsdien weinig tot niets. Dit ondanks een convenant over verantwoord beleggen dat de verzekeraars en de Nederlandse overheid in 2019 sloten. En ondanks Kamervragen na ons onderzoek in 2015. Achmea en Vivat verbeterden hun beleggingsbeleid rond wapens wel.

Wat is onderzocht?

Het onderzoek is gericht op de veertien grootste bedrijven die wapens leveren aan 49 landen die nu in een gewapend conflict verwikkeld zijn, of die de mensenrechten ernstig schenden. Het leveren van wapens aan zulke landen staat op gespannen voet met een EU-richtlijn en een VN-verdrag. Daarin staat namelijk dat er geen wapens moeten worden geleverd als het risico bestaat dat ze worden gebruikt in oorlogen of voor mensenrechtenschendingen.

Desondanks zijn er bedrijven die wapens leveren aan landen als Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), India, Pakistan of Tsjaad. De Nederlandse overheid beperkte vanwege de oorlog in Jemen al in 2016 de wapenexport naar Saudi-Arabië vrijwel volledig, en eind 2018 ook die naar de VAE. De verzekeraars beleggen desondanks in wapenbedrijven in andere landen, die wel wapens leveren aan deze landen. Zo profiteren ze uiteindelijk van oorlog.

 

Lees meer over investeringen in wapenhandel en burgerslachtoffers in Jemen.

Lees meer over wapenhandel en conflicten.