In de Democratische Republiek Congo is activist Elias Bizimungu (rechts) vrijgelaten. King Mwamisyo (links) zit nog wel vast. Beiden zetten zich in voor LUCHA een burgerbeweging die strijdt voor mensenrechten.

Activist in Democratische Republiek Congo vrijgelaten

In de Democratische Republiek Congo is activist Elias Bizimungu vrijgelaten. Het Hof van Goma oordeelde dat de aanklachten tegen hem ongegrond waren en beval zijn onmiddellijke vrijlating.

Journalist Bizimungu (rechts op de foto) werd in september 2022 opgepakt. Eerder, in april 2022, was rechtenstudent King Mwamisyo gearresteerd. Beiden zetten zich in voor LUCHA (Lutte pour le changement), een burgerbeweging die strijdt voor mensenrechten. De arrestatie van Bizimungu en Mwamisyo vond plaats nadat ze kritiek uitten op de politie en het leger, die de bevolking niet beschermen en mensenrechtenschendingen plegen.

Barre gevangenisomstandigheden

Mwamisyo kreeg 5 jaar cel en zou daarna 5 jaar lang niet mogen stemmen. Bizimungu’s zaak was nog onder behandeling. Beide mannen werden gevangengehouden in een overbevolkte gevangenis. Die is toegerust voor 300 gevangenen maar er worden 4.000 mensen vastgehouden. Ze zitten daar zonder bedden, schoon drinkwater, elektriciteit, medische zorg en voldoende eten.

Dankwoorden

Amnesty International sprak Bizimungu kort na zijn vrijlating. Hij zei dat hij blij is weer vrij te zijn en dat hij Amnesty enorm dankbaar is voor de steun die hij ontving. Hij bedankte iedereen die de campagne voor zijn vrijlating steunde. Bizimungu vertelde ook dat de fysieke toestand van Mwamisy in orde is, maar dat hij het psychisch zwaar heeft nu hij alleen in de gevangenis is.

De uitspraak van de rechtbank in het hoger beroep van Mwamisy is verschillende keren uitgesteld. Zijn advocaat heeft goede hoop voor hem omdat de rechter die zijn zaak voorzat voor zijn vrijlating leek te zijn.

Achtergrond

Oud-president Joseph Kabilla stelde in november 2016 de geplande verkiezingen met 2 jaar uit vanwege ‘logistieke en financiële’ problemen. Tegenstanders van Kabila zeiden dat de president met het uitstel langer aan de macht wilde blijven. Omdat hij al twee termijnen president was, mocht hij zich volgens de grondwet niet kandideren voor een derde ambtsperiode. Eerder probeerde Kabila al tevergeefs de grondwet te veranderen om een derde termijn mogelijk te maken. Na het uitstel van de verkiezingen braken er hevige onlusten uit, die met harde hard door het leger werden neergeslagen.

LUCHA-leden speelden een belangrijke rol bij het organiseren van het maatschappelijk middenveld dat opriep tot eerbiediging van de rechtsstaat en de mensenrechten in de DRC.

Sinds 2022 traden de autoriteiten van de DRC steeds harder op en werd de rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering verder onderdrukt. Ze bleven de coronapandemie en de verlengde staat van beleg in de regio’s Ituri en Noord-Kivu als smoes gebruiken om openbare bijeenkomsten en demonstraties te verbieden door mensen die als kritisch over de regering worden beschouwd. Militaire autoriteiten, die werden aangesteld onder de staat van beleg, bleven willekeurig critici arresteren. Demonstraties die voor de autoriteiten gunstig werden geacht, mochten wel doorgaan.

 

Meer over dit onderwerp