Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam, juni 2020.
© © 2020 SOPA Images

Regels rond kennisgeving

De gemeente moet een demonstratie zoveel mogelijk volgens de wensen van de organisatie mogelijk maken. Amnesty onderschrijft het belang dat de organisatoren van een demonstratie de gemeente daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte brengen (de zogenaamde ‘kennisgeving’ ).

Het is voor de lokale overheid een belangrijk instrument om demonstraties goed te laten verlopen. De politie kan dan tijdig wegen afzetten, het verkeer omleiden. Ook kan de burgemeester extra politie inzetten wanneer dat nodig is om het protest optimaal te faciliteren en zo nodig te beschermen tegen (de dreiging van) geweld van vijandig publiek.

Geen verborgen obstakel

De Wet openbare manifestaties (Wom) stelt dat de gemeenten zelf regels mogen opstellen voor de procedure voor kennisgeving van een demonstratie. Zo’n procedure is op zich niet in strijd met het internationaal recht. Dat wordt het wél wanneer gemeenten allerlei onnodige informatie opvragen, en er gevolgen aan verbinden die een onrechtmatige inperking opleveren. Een kennisgevingsprocedure mag geen verborgen obstakel vormen voor de uitoefening van het demonstratierecht.

Meer over dit onderwerp