Woonprotest tegen de huizencrisis, Amsterdam, 2021.
© ANP/Hollandse Hoogte/Berlinda van Dam

Het mijden van risico’s

Demonstreren is een grondrecht. Ook demonstraties waarin opvattingen worden geuit die als schokkend of controversieel kunnen worden ervaren, moeten maximaal beschermd worden.

Dat kan heftige reacties oproepen van omstanders of tegendemonstranten. Demonstraties mogen tot enige overlast leiden bij winkelend publiek, omstanders of ondernemers. Sterker nog, de meeste demonstraties zullen enige vorm van hinder veroorzaken. De hinder is tijdelijk van aard en hoort bij een protest.

Belangenafwegingen van burgemeesters

Amnesty ziet in de praktijk dat burgemeesters (te) vaak regels willen stellen vanwege mogelijke problemen bij demonstraties, terwijl ze er juist vanuit moeten gaan dat een demonstratie vreedzaam zal verlopen. Burgemeesters maken regelmatig een belangenafweging: het demonstratierecht tegenover het belang van de openbare orde en veiligheid. Maar het is niet het een of het ander. De essentie van het demonstratierecht is dat burgemeesters zich tot het uiterste moeten inspannen om de demonstratie mogelijk te maken en te beschermen.

Meer over dit onderwerp