Een demonstrant raakt in de verdrukking bij een betoging in de Wit-Russische hoofdstad Minsk
© Photo.Bymedia.net

Wit-Rusland

President Aleksandr Loekasjenko regeert al sinds 1994 over Wit-Rusland. Wetten die de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering beperken zijn er nog altijd van kracht, en onafhankelijke journalisten, mensenrechtenactivisten en minderheden wordt het leven moeilijk gemaakt. Politiek gemotiveerde rechtszaken tegen politieke tegenstanders en dissidenten zijn veelvoorkomend. Wit-Rusland is het laatste land in Europa waar de doodstraf nog wordt opgelegd én uitgevoerd.