De manier waarop de Nederlandse politie het stroomstootwapen Taser gebruikt, brengt onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich mee.

Zorgen over brede invoering Taser bij Nederlandse politie

Vandaag informeerde de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer over het voornemen om de komende vijf jaar 17.000 agenten uit te gaan rusten met stroomstootwapens. De afgelopen jaren heeft Amnesty de pilot met de Taser op de voet gevolgd en meermaals haar zorgen uitgesproken over de invoering van het wapen. 

Uit de brief die de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat is besloten om het gebruik van de Taser in Drive Stun mode sterk te beperken. Amnesty is tevreden dat de minister op dit punt heeft geluisterd naar Amnesty. In het eerste jaar van de pilot van de Taser is het wapen excessief in Drive Stun mode gebruikt terwijl de effectiviteit zeer beperkt is en de risico’s substantieel zijn.

Mogelijk meer politiegeweld

Uit de cijfers van de pilot met de Taser blijkt niet dat het uitrusten van agenten met een Taser leidt tot minder inzet van andere geweldsmiddelen. Ook is er geen internationaal onderzoek waaruit blijkt dat agenten die een Taser hebben andere geweldsmiddelen, zoals het vuurwapen en de politiehond, minder gaan gebruiken.

Amnesty maakt zich dan ook zorgen dat de brede invoering van de Taser zal leiden tot meer politiegeweld, terwijl uit cijfers van onderzoekers van de politieacademie blijkt dat het fysieke geweld tegen agenten in Nederland niet toeneemt. Ook stellen de onderzoekers dat ‘er geen empirische onderbouwde noodzaak [is] om het dreigsysteem te versterken met nieuwe geweldsmiddelen’.

Grondige evaluatie is wenselijk

Daarnaast is het erg teleurstellend dat de minister niet heeft gekozen om de inzet van het stroomstootwapen de komende jaren systematisch te gaan monitoren. Amnesty dringt er bij de minister op aan dat de brede invoering van de Taser grondig en onafhankelijk wordt geëvalueerd. 

Lees meer in Amnesty’s dossier over stroomstootwapens

Meer over dit onderwerp