Een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen gebombardeerd door de door Saudi-Arabië geleide coalitie, Noord-Jemen
© Rawan Shaif

Wapenleveringen aan Saudi-Arabië zijn het toppunt van hypocrisie

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dragen met hun wapenleveranties aan Saudi-Arabië bij aan ernstige mensenrechtenschendingen in Jemen. De door Saudi-Arabië geleide coalitie is in dit land al twee jaar verwikkeld in een gewapend conflict met de Huthi’s en hun bondgenoten. De verkoop van het wapentuig, waar miljarden dollars mee gemoeid zijn, staat in schril contrast tot de humanitaire inspanningen van de VS en het VK in Jemen.

De Amerikaanse en Britse regeringen keuren deze wapendeals goed, terwijl ze tegelijkertijd hulp bieden om de nood te verlichten die ze zelf mede hebben veroorzaakt

Schaamteloos hypocriete wapenhandel

Sinds het begin van het conflict in maart 2015 hebben de Amerikanen en Britten samen voor meer dan vijf miljard dollar aan wapens aan de Saudi’s verkocht. Dat is meer dan tien keer zo veel dan de geschatte 450 miljoen dollar die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Britse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking de laatste twee jaar samen hebben uitgeven aan of gebudgetteerd hebben voor hulp aan Jemen.

Jemenitische burgers betalen de prijs voor deze schaamteloos hypocriete wapenhandel. De VS en het VK moeten onmiddellijk stoppen met de verkoop van wapens die gebruikt kunnen worden voor het plegen van oorlogsmisdaden en andere ernstige mensenrechtenschendingen in Jemen.

De wapenleveranties aan Saudi-Arabië zijn in strijd met de geest van het VN-Wapenhandelsverdrag, wat door het VK geratificeerd is. De VS hebben het verdrag alleen getekend.

Humanitaire crisis

Ongeveer 18,8 miljoen mensen in Jemen zijn afhankelijk van humanitaire hulp en zijn wanhopig op zoek naar voedsel, water, brandstof en onderdak. Volgens de Verenigde Naties is ondervoeding zo wijdverspreid dat het land op de rand van een hongersnood staat. Luchtaanvallen hebben minstens 4.600 burgers gedood en meer dan acht duizend gewond.

Mensenrechtenschendingen door alle partijen

Amnesty International heeft in de afgelopen twee jaar een groot aantal schendingen van internationaal recht vastgesteld; in sommige gevallen is er sprake van oorlogsmisdaden. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië heeft ten minste 34 luchtaanvallen uitgevoerd waarbij internationaal erkende mensenrechten zijn geschonden. Daarbij zijn minimaal 494 burgers gedood, onder wie 148 kinderen. Bij sommige van deze luchtaanvallen werden wapens gebruikt die in de VS en het VK zijn gemaakt.

Leden van de coalitie hebben ook internationaal verboden clustermunitie ingezet, geproduceerd in de VS, het VK en Brazilië. Amnesty heeft gerapporteerd over gevallen waarbij kinderen gedood en verminkt Lees het nieuwsbericht: Kinderen gedood door achtergebleven clusterbom-munitie in Jemen werden, nadat ze in contact waren gekomen met niet-geëxplodeerde munitie.

Ook hebben anti-Huthi-groeperingen in Ta’iz medisch personeel lastiggevallen en bedreigd, ziekenhuizen gesloten en burgers in gevaar gebracht door militaire steunpunten in te richten in de buurt van medische hulpposten.

Kindsoldaten

De Huthi’s en hun bondgenoten voerden willekeurige beschietingen uit op woonwijken in Ta’iz en over de grens in Saudi-Arabië, waarbij burgers gewond raakten en werden gedood. Amnesty heeft ook bewijzen in handen dat Huthi-milities kindsoldaten aan het front hebben ingezet – sommige jongens zijn nog maar vijftien jaar oud.

Bovendien wordt het recht op de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering in de door Huthi’s gecontroleerde gebieden geschonden. Ngo’s worden gesloten door de veiligheidstroepen van de Huthi-autoriteiten. Journalisten, mensenrechtenverdedigers en andere critici worden het slachtoffer van willekeurige arrestaties, gedwongen verdwijningen en martelingen.

Amnesty’s oproep

De lange lijst van weerzinwekkend wangedrag door alle partijen in het conflict maakt de noodzaak van een onafhankelijk, internationaal onderzoek eens te meer duidelijk. Dat onderzoek moet onder leiding staan van de VN. Alle gerapporteerde schendingen moeten onderzocht worden, om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken voor deze misdaden worden berecht.

 

Herdenk de burgerslachtoffers van de oorlog in Jemen

Kom ook naar de wake op het Museumplein in Amsterdam!

Actie afgelopen