Melissa Lucio, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Texas

VS: Melissa Lucio ontsnapt aan executie

In de Amerikaanse staat Texas is Melissa Lucio ternauwernood aan de dood ontsnapt. Twee dagen voordat zij zou worden geëxecuteerd, besloot het Hof van Beroep dat de executie moet worden opgeschort. Het Hof verwees haar zaak terug naar de rechter. Op grond van nieuw bewijs moet die beoordelen of Lucio wel echt schuldig is.

De staat Texas wilde de Mexicaans-Amerikaanse Melissa Lucio op 27 april executeren. Ze kreeg in 2008 de doodstraf voor moord op haar 2-jarige dochtertje. Maar nieuwe experts wijzen erop dat haar dochtertje mogelijk omkwam door een ongelukkige val van de trap, zoals Lucio al die tijd al beweerde.

Meerdere juryleden hebben inmiddels aangegeven twijfels te hebben over hun uitspraak. Ook zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van Lucio’s verklaringen, die ze onder druk afgaf aan vooringenomen ondervragers. Daarmee werkte ze ongewild mee aan haar eigen veroordeling.

Oneerlijk proces

Lucio kreeg dus geen eerlijk proces. Haar executie is daarom in strijd met internationaal recht. De doodstraf mag alleen worden opgelegd als er geen ruimte is voor twijfel. Die is er in dit geval wel. Daarom voerde Amnesty International actie tegen haar executie. Het hof van Beroep oordeelde op 25 april dat de rechtbank opnieuw naar de zaak moet kijken om te onderzoeken of Lucio terecht is veroordeeld.

Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf. Lees hier waarom.

Meer over dit onderwerp