Vijandelijkheden tussen Israël en Gaza: ongekende escalatie kost veel burgers het leven en het dodental stijgt
© Reuters/Mohammed Salem

Vijandelijkheden tussen Israël en Gaza: ongekende escalatie kost veel burgers het leven en het dodental stijgt

De huidige escalatie van het geweld begon op zaterdag 7 oktober toen Hamas raketten op Israël afvuurde en een ongekende operatie begon in Zuid-Israël waarbij doelbewust burgers werden gedood en verwond. Dergelijke aanvallen zijn oorlogsmisdrijven.

Israëlische veiligheidstroepen en Palestijnse gewapende groeperingen moeten alles in het werk stellen om de levens van burgers te beschermen bij het uitbreken van de gevechten in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Dat zegt Amnesty International terwijl het aantal burgerslachtoffers stijgt.

‘Voorkom verder bloedvergieten’

‘We zijn zeer geschokt door het stijgende aantal burgerslachtoffers in Gaza, Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. ‘We roepen alle partijen in het conflict dringend op om zich aan het internationaal recht te houden en alles in het werk te stellen om verder bloedvergieten onder burgers te voorkomen. Volgens het internationaal humanitair recht hebben alle partijen in een conflict een duidelijke verplichting om de levens van burgers die betrokken zijn bij de vijandelijkheden te beschermen.’

Het doelbewust aanvallen van burgers, het uitvoeren van buitensporige en willekeurige aanvallen waarbij burgers worden gedood of gewond raken, zijn oorlogsmisdrijven. Israël heeft een verschrikkelijke staat van dienst wat betreft het straffeloos plegen van oorlogsmisdrijven tijdens eerdere oorlogen tegen Gaza. Palestijnse gewapende groeperingen uit Gaza moeten zich onthouden van het aanvallen van burgers en de willekeurige inzet van wapens op burgerdoelen, zoals ze in het verleden hebben gedaan, en nu in alle hevigheid doen. Het zijn daden die neerkomen op oorlogsmisdrijven.

Gijzeling burgers

Het Israëlische leger bevestigde tegenover de media dat Israëlische burgers – onder wie naar verluidt kinderen – en soldaten zijn ontvoerd door Palestijnse gewapende groeperingen en als gijzelaar worden vastgehouden. Het ontvoeren en gijzelen van burgers is verboden door het internationaal recht en kunnen oorlogsmisdrijven vormen. Alle gegijzelde burgers moeten onmiddellijk, onvoorwaardelijk en ongedeerd worden vrijgelaten. Iedereen die gevangen wordt gehouden, moet op humane wijze worden behandeld, in overeenstemming met het internationaal recht, en moet medische zorg krijgen.

Pak oorzaken geweld aan

De belangrijkste oorzaken van deze herhaalde cycli van geweld moeten dringend worden aangepakt. Dit vereist het handhaven van het internationaal recht en het beëindigen van Israëls 16 jaar durende illegale blokkade van Gaza, en van alle andere onderdelen van Israëls apartheidssysteem dat aan alle Palestijnen wordt opgelegd. De Israëlische regering moet zich onthouden van het aanzetten tot geweld op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, met name rond religieuze plaatsen. Amnesty International roept de internationale gemeenschap op om dringend in te grijpen om burgers te beschermen en verder lijden te voorkomen.

Onderzoek Strafhof naar misdrijven door alle partijen

In 2021 opende het Internationaal Strafhof een onderzoek naar de situatie in Palestina. Het mandaat van het Hof omvat misdrijven onder het internationaal recht die door alle partijen in de huidige strijd zijn gepleegd, evenals het misdrijf tegen de menselijkheid van apartheid tegen de Palestijnen.

Achtergrond

Sinds 2007 legt Israël een lucht-, land- en zeeblokkade op aan de Gazastrook, waardoor de hele bevolking wordt gestraft. In juni publiceerde Amnesty International haar onderzoek naar het offensief van mei 2023 op de Gazastrook, waarbij werd vastgesteld dat Israël op onrechtmatige wijze Palestijnse huizen had verwoest, vaak zonder militaire noodzaak, in wat neerkomt op een vorm van collectieve bestraffing van de burgerbevolking.

In het Amnesty-rapport van februari 2022 wordt beschreven hoe Israëlische strijdkrachten in Gaza (en ook op de Westelijke Jordaanoever en Israël) daden pleegden die verboden zijn door het Statuut van Rome en het Internationaal verdrag voor het onderdrukken en bestraffen van het misdrijf van apartheid van de Verenigde Naties. Die daden vormen een onderdeel van een wijdverbreide en systematische aanval op de burgerbevolking met het doel om een ​​systeem van onderdrukking en overheersing over de Palestijnen in stand te houden, en vormt daarmee een misdrijf tegen de menselijkheid van apartheid.

 

 

 

Meer over dit onderwerp