© Karolina Jackowska

Vervolging Poolse activist vanwege hulp bij abortus ‘schept een gevaarlijk precedent’

In Polen moet de aanklacht worden ingetrokken tegen een activist die ervan wordt beschuldigd dat ze abortuspillen aan een zwangere vrouw gaf. Justyna Wydrzyńska kan hiervoor 3 jaar gevangenisstraf krijgen.

In november 2021 werd Wydrzyńska aangeklaagd voor ‘hulp bij een abortus’ en ‘het bezit van medicijnen zonder toestemming om ze op de markt te brengen’.

Amnesty: trek aanklachten in

Het aanklagen van Justyna Wydrzyńska schept een gevaarlijk precedent in Polen en is een afschrikwekkende boodschap voor de mensen die een veilige abortus willen en ook voor de mensen die hen ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot zorg’, zegt Monica Costa Riba van Amnesty International.

‘Niemand mag worden gecriminaliseerd, laat staan worden vervolgd, voor hulp aan iemand om een veilige abortus te krijgen. Het gaat hier om  basisgezondheidszorg waar vrouwen, meisjes en alle zwangere mensen recht op hebben volgens de internationale mensenrechtenwetgeving.’ Amnesty International roept op om alle aanklachten tegen Justyna Wydrzyńska in te trekken.

Achtergrond

In Polen oordeelde het Constitutioneel Hof op 22 oktober 2020 dat de abortus van een foetus met een aangeboren afwijking in strijd is met de grondwet. Dat betekent dat het in Polen nog moeilijker wordt om een zwangerschap vroegtijdig af te breken.

Polen heeft een van Europa’s strengste abortuswetten. Van de 27 EU-lidstaten is in slechts twee landen, waaronder Polen, abortus verboden als een vrouw daartoe verzoekt of als er brede sociale gronden zijn. In Polen is abortus alleen toegestaan als het leven van de vrouw in gevaar is of als de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting. Tot het besluit van het Hof was abortus ook toegestaan bij ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind.

Een jaar nadat in Polen de toegang tot abortus in bijna alle omstandigheden werd verboden, blijkt dat dit vergaande gevolgen heeft voor het leven van veel vrouwen. Van alle abortussen in Polen wordt 96 procent uitgevoerd omdat de ongeboren baby ernstig ziek is en zal overlijden. Nu dit is verboden, zullen meer vrouwen naar het buitenland uitwijken of besluiten een illegale, onveilige abortus in eigen land te ondergaan. Dat brengt hun recht op leven en gezondheid in gevaar en sluit vrouwen uit lagere inkomensgroepen uit van toegang tot abortus.

Lees meer over de inperking van het recht op abortus in Polen.

Lees meer over de mensenrechtensituatie in Polen.

Of lees het artikel ‘Abortus is gewoon een ‘fact of life’ in ons magazine Wordt Vervolgd.

Meer over dit onderwerp