Aung San Suu Kyi bij de VN in 2016
© Spencer Platt/Getty Images

Veroordeling Aung San Suu Kyi laat inperking van vrijheden in Myanmar zien

Veroordeling Aung San Suu Kyi laat inperking van vrijheden in Myanmar zien

In Myanmar is Aung San Suu Kyi veroordeeld tot 4 jaar cel. Amnesty Internationaal veroordeelt deze zoveelste aanval op burgerlijke vrijheden in het land waar het leger de gekozen leider begin dit jaar afzette.

De zware straf die is opgelegd aan Aung San Suu Kyi toont de vastberadenheid van het leger om alle oppositie uit te schakelen. De beslissing van de rechtbank maakt deel uit van een patroon van willekeurige straffen waarbij sinds de militaire staatsgreep in februari 2021 meer dan 1.300 mensen zijn gedood en duizenden zijn gearresteerd.

‘Er zijn veel gedetineerden zonder de status van Aung San Suu Kyi die mogelijk jaren achter de tralies verdwijnen, simpelweg omdat ze hun mensenrechten vreedzaam uitoefenen’, zegt Ming Yu Hah van Amnesty International. ‘Ze mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Terwijl het geweld escaleert en tienduizenden mensen zijn verdreven, is de situatie in Myanmar bijzonder alarmerend. Zonder een snelle internationale reactie kan en zal dit erger worden.’

‘De internationale gemeenschap moet in actie komen om burgers te beschermen en daders van ernstige schendingen ter verantwoording te roepen. Ze moet ervoor zorgen dat zo snel mogelijk humanitaire en gezondheidshulp wordt verleend. Het gezondheidszorgsysteem van het land stelt niets meer voor, de economie staat aan de afgrond en voedseltekorten dreigen. De wereld kan niet achteroverleunen en de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) moet actie ondernemen, staten moeten nu handelen om een ​​einde te maken aan onwettige moorden, willekeurige detentie, marteling en andere grove mensenrechtenschendingen. Er moet een einde komen aan het decennialange patroon van straffeloosheid’, zegt Ming Yu Hah.

Het is beschamend dat de ASEAN na meer dan een half jaar zo weinig actie heeft ondernomen. Afgezien van het tegenhouden van militaire leider Min Aung Hlaing bij een handvol vergaderingen, is de ASEAN bedroevend zwak gebleken terwijl het leger van Myanmar vreedzaam protest en de vrijheid van meningsuiting hard onderdrukt.

Achtergrond

De feitelijke leider van Myanmar Aung San Suu Kyi werd op 1 februari 2021 gearresteerd, samen met andere functionarissen en activisten. Op 6 december 2021 werd ze schuldig bevonden aan opruiing tegen het leger en vermeende schendingen van coronamaatregelen. Ze wordt vervolgd voor elf strafzaken, waaronder het overtreden van de anticorruptiewet en de wet op de officiële geheimen. Al haar hoorzittingen vinden achter gesloten deuren plaats.

Op 24 april hield de ASEAN een noodtop over Myanmar. Daarbij werd overeenstemming bereikt over een vijfpunten-programma. De opperbevelhebber van Myanmar, Min Aung Hlaing, was daarbij aanwezig maar werd bij latere bijeenkomsten geweigerd.

De ASEAN riep op tot de onmiddellijke stopzetting van het geweld in Myanmar, een constructieve dialoog tussen alle partijen, de benoeming van een speciale ASEAN-gezant om de dialoog te vergemakkelijken, het verlenen van humanitaire hulp en een bezoek van de gezant aan Myanmar. Meer dan 7 maanden na de top blijkt dat deze aanpak geen zinvolle resultaten heeft opgeleverd. De speciale gezant van ASEAN mag Aung San Suu Kyi niet bezoeken. Ze zit vast op een geheime locatie in de hoofdstad Naypyidaw.

Het leger gaat ondertussen door met het doden van demonstranten, omstanders en andere burgers, en vervolging van activisten, mensenrechtenverdedigers, mediawerkers, medisch personeel, politieke tegenstanders en critici van het leger voor het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering. Volgens de Assistance Association for Political Prisoners Birma (AAPPB) heeft het leger tot 3 december 2021 meer dan 1.300 mensen gedood en meer dan 10.000 mensen gearresteerd.