Een student in Atjeh in Indonesië probeert een agent van de oproerpolitie weg te duwen
© Reuters

Indonesië: verkiezingen bieden nieuwe kans voor mensenrechten

Indonesië: verkiezingen bieden nieuwe kans voor mensenrechten

Op 17 april vinden verkiezingen plaats in Indonesië. Een goede kans voor de nieuwe regering om mensenrechten weer als uitgangspunt voor het beleid te nemen, na jaren van ernstige mensenrechtenschendingen.

Bijna 200 miljoen mensen gaan in Indonesië naar de stembus. Amnesty International heeft een Mensenrechtenagenda opgesteld voor de 7.968 parlementskandidaten en de twee presidentskandidaten.

Onze agenda bevat een concreet actieplan voor de komende regering en het nieuwe parlement. Hiermee kan de mensenrechtensituatie in Indonesië worden verbeterd, na de verslechtering op dit gebied de afgelopen viereneenhalf jaar – vooral voor minderheden en gemarginaliseerde groepen,’ zegt Usman Hamid, directeur van Amnesty Indonesië. ‘De nieuwe regering heeft de kans om het tij te keren en ervoor te zorgen dat Indonesië de vooruitgang die sinds 1998 is gemaakt op het gebied van mensenrechten, voor te zetten.’

Verslechtering mensenrechten

De afgelopen jaren is de mensenrechtensituatie in echter Indonesië verslechterd. Zo namen de aanvallen op religieuze minderheden toe en werden gebedshuizen door woedende menigten in brand gestoken. In sommige gevallen leidde dit tot gedwongen huisuitzettingen van hele gemeenschappen.

Discriminatie van LHBTI’s

Sinds het begin van 2016 zijn er meer gevallen van intimidatie en discriminatie van LHBTI’s. Zo hebben leden van de veiligheidsdienst LHBTI’s in het openbaar voor schut gezet en hebben bestuurders bedreigingen geuit richting LHBTI’s.

Mensenrechtenagenda

Amnesty’s agenda noemt negen belangrijke mensenrechtenissues die voor alle verkiezingskandidaten prioriteit moeten zijn:

  • Bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting, geloof, geweten en religie
  • Bescherming van verdedigers van mensenrechten
  • Verantwoording voor mensenrechtenschendingen begaan door leden van de veiligheidsdiensten
  • Verantwoording voor mensenrechtenschendingen begaan door veiligheidsdiensten in het verleden
  • Respect voor de rechten van vrouwen en meisjes
  • Respect voor de mensenrechtensituatie in Papoea
  • Verantwoording voor mensenrechtenschendingen in de palmolie-industrie door bedrijven
  • Het afschaffen van de doodstraf
  • Bescherming van LHBTI’s