Sleepwet

Tweede Kamer, maak pas op de plaats met controversieel NCTV-wetsvoorstel

Amnesty International, Bits of Freedom en Waag vinden dat het wetsvoorstel voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de rechten en vrijheden van mensen in gevaar brengt. De organisaties pleiten er daarom voor deze vergaande wet niet door het demissionaire kabinet te laten behandelen.

Vorige week stuurde de minister van Justitie en Veiligheid een controversieel en ingrijpend wetsvoorstel over de NCTV naar de Tweede Kamer, met als doel de NCTV meer bevoegdheden te geven. Amnesty International maakt zich grote zorgen over de richting die het demissionair kabinet inslaat in reactie op de onthullingen over de onrechtmatige surveillance van de NCTV. In plaats van de NCTV terug te fluiten, stelt het kabinet voor om van de NCTV een nieuwe geheime dienst te maken, met een eigen mandaat en eigen regels.

Gezien de recente onthullingen over de onrechtmatige surveillance van de NCTV is het van groot belang dat het rookgordijn rondom de NCTV wordt weggehaald en dat de bevoegdheden van de NCTV duidelijk worden afgebakend. Het huidige wetsvoorstel voldoet hier niet aan: het stelt voor de huidige indringende praktijken van de NCTV voort te zetten zonder bescherming van de rechten en vrijheden van mensen. Het aangepaste wetsvoorstel geeft geen antwoord op de grote zorgen die organisaties en toezichthouders zoals de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben geuit.

Oproep organisaties

Het demissionaire kabinet mag dit vergaande wetsvoorstel niet zomaar erdoorheen jagen. Amnesty, Bits of Freedom en Waag roepen daarom de Tweede Kamer op om vandaag dit wetsvoorstel tijdens de procedurevergadering controversieel te verklaren, zodat pas het nieuwe kabinet dit mag gaan behandelen en er geen overhaaste besluiten genomen worden.

Meer over dit onderwerp