Turkije mishandelt en martelt gevangenen

Amnesty heeft bewijs verzameld dat mensen die zijn opgepakt na de mislukte coup in Turkije worden geslagen, gemarteld en in sommige gevallen verkracht. Amnesty roept Turkije op om onmiddellijk onafhankelijke waarnemers toe te laten om de situatie te controleren.

Uit gesprekken die Amnesty-onderzoekers voerden met advocaten, dokters en een persoon die in een detentiecentrum werkt, komt een schokkend en eenduidig beeld naar voren van mishandeling en marteling in verschillende detentiecentra in het land. Sinds de mislukte coup zijn meer dan tienduizend mensen gearresteerd en vastgezet in politiebureaus, sporthallen en gerechtsgebouwen.

Marteling en mishandeling

Politieagenten in Ankara en Istanbul houden mensen langdurig vast zonder dat ze eten, drinken of medische verzorging krijgen. Gevangenen worden uitgescholden, bedreigd, afgeranseld, gemarteld en in sommige gevallen verkracht. Daarnaast krijgen ze geen toegang tot een advocaat of familie en geen informatie over de aanklacht tegen hen.

In een sporthal in Ankara bijvoorbeeld, werden volgens een geïnterviewde 650 tot 800 mannen vastgehouden. Ten minste 300 van hen hadden zichtbare verwondingen van afranselingen. Zo’n veertig van hen waren zo zwaar gewond dat ze niet konden lopen.

‘De berichten over geweldsmisbruik, inclusief marteling en verkrachting zijn buitengewoon alarmerend, zeker gezien de omvang van de arrestaties in de afgelopen week’, zegt John Dalhuisen, hoofd Europa van Amnesty International. ‘De schokkende details die we hebben gedocumenteerd zijn slechts een glimp van het misbruik dat mogelijk plaats heeft in de detentiecentra.’

Laat waarnemers toe

Amnesty roept de Turkse autoriteiten op te staken en internationale waarnemers toe te laten om alle gevangenen te bezoeken.

Ook roepen we het Europees Comité ter Voorkoming van Marteling (CPT) op een bliksembezoek aan Turkije te brengen om de omstandigheden waarin mensen worden vastgehouden, te onderzoeken. Als lid van de Raad van Europa mag de Turkse regering samenwerking met het CPT niet weigeren. Het CPT is de enige onafhankelijke instantie met de bevoegdheid om op elk gewenst tijdstip en op elke gewenste plek detentiecentra te bezoeken.

Statistieken van Turkse klopjacht

Amnesty International heeft in Istanbul en Ankara de volgende alarmerende mensenrechtenschendingen gedocumenteerd:

 • Volgens berichten van de Turkse overheid werden ten minste 208 mensen gedood en meer dan 1400 verwond tijdens de mislukte coup in Istanbul en Ankara.
 •  Na de mislukte coup zijn meer dan 10.000 mensen vastgezet.
 • Meer dan 45.000 mensen zijn uit hun functie ontheven of ontslagen, onder wie politieagenten, rechters, openbaar aanklagers en anderen.
 • Er zijn 42 arrestatiebevelen uitgevaardigd voor journalisten en zes zijn er vastgezet (op 26 juli).
 • Er zijn 20 nieuwssites geblokkeerd in de dagen na de couppoging.
 • De vergunningen van 25 mediabedrijven zijn per 22 juli ingetrokken, evenals de perskaarten van tientallen journalisten.
 • 48 uur lang zou de politie in Ankara en Istanbul gevangenen in pijnlijke houdingen hebben laten zitten of staan. Daarnaast kregen gevangenen geen water, voedsel of medische zorg, werden ze uitgescholden, beledigd of bedreigd. Gevangenen zijn zwaar mishandeld en gemarteld en sommige zijn verkracht.
 • Drie maanden duurt de noodtoestand die op 20 juli werd afgekondigd in elk geval. De noodtoestand geeft de premier en zijn kabinet de macht om per decreet te regeren en het parlement te omzeilen.
 • 30 dagen kan het voorarrest nu duren, sinds het op 23 juli werd verlengd van 4 naar 30 dagen.
 • Artikel 15 van de Turkse Grondwet  schrijft voor dat de autoriteiten het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens niet kunnen opschorten. Zelfs tijdens een noodtoestand kunnen alleen bepaalde rechten worden opgeschort.
 • Onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers zijn toegelaten tot detentiefaciliteiten in Turkije nadat het Nationale Mensenrechteninstituut werd opgeheven in april 2016.