Detentiecentrum in Curacao
© Amnesty

Situatie Venezolaanse vluchtelingen Curaçao nog steeds zorgwekkend

Situatie Venezolaanse vluchtelingen Curaçao nog steeds zorgwekkend

Ruim een jaar na het rapport over de slechte positie van gevluchte Venezolanen op Curaçao, blijkt dat hun situatie nog steeds zorgwekkend is. Hoewel er inmiddels formeel een (asiel)beschermingsprocedure bestaat, hebben Venezolanen onvoldoende de mogelijkheid deze te benutten. Ook worden zij regelmatig zonder asielprocedure vast- en vervolgens uitgezet. De omstandigheden in de detentiecentra zijn nog altijd niet menswaardig. Op woensdag 18 december spreekt Eduard Nazarski, directeur Amnesty Nederland, hierover in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Belangrijkste zorgen:

  • De (asiel)beschermingsprocedure (art. 3 EVRM-procedure) voldoet nog niet. Volgens advocaten en activisten in Curaçao worden Venezolanen die per boot Curaçao bereiken in detentie geplaatst. Zonder individuele artikel 3 EVRM- toets en zonder rechtsbescherming krijgen zij direct een verwijderingsbeschikking.
  • Advocaten die de Venezolanen bijstaan kunnen moeilijk contact met hen krijgen. In meerdere gevallen zijn mensen uitgezet zonder een advocaat te hebben gesproken.
  • Venezolanen worden standaard vastgezet in onmenselijke omstandigheden, terwijl detentie alleen als uiterste maatregel gebruikt mag worden. Zo zitten Venezolanen die tijdens Amnesty’s laatste bezoek aan Curaçao (mei 2019) vastzaten nog steeds in de gevangenis. Mensen mogen niet of nauwelijks hun cel uit om te luchten.

Oproep Amnesty

Amnesty roept de Curaçaose overheid op de rechten van asielzoekers, vluchtelingen en migranten te respecteren en de toegang tot een asiel/beschermingsprocedure te garanderen. Hierbij moet er speciale aandacht zijn voor de rechten van kwetsbare mensen en minderjarigen. Er moeten alternatieven komen voor detentie. Detentie mag alleen als laatste redmiddel worden ingezet.

Amnesty roept Kamerleden op om erop toe te zien dat het geld dat door Nederland aan de Curaçaose overheid is toegezegd wordt gebruikt om de rechten van asielzoekers, vluchtelingen en migranten in Curaçao te beschermen. Inzet van Nederlandse middelen en menskracht moet gericht zijn op het verbeteren van de situatie van Venezolanen die hun toevlucht in Curaçao hebben gezocht. Onder geen beding mag het geld direct of indirect worden gebruikt om toegang tot bescherming onmogelijk te maken en uitzetting zonder individuele procedure te faciliteren.

Lees hier de position paper die Eduard Nazarski voordraagt in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 18 december.