In Bangladesh is op 30 augustus 2023 het definitieve ontwerp van de Cyber Security Act (CSA) goedgekeurd die de vrije meningsuiting en privacy inperkt
© Sebastien Thibault/agoodson.com

Regering Bangladesh, schrap strenge bepalingen uit Cyber ​​Security Act

In Bangladesh is op 30 augustus 2023 het definitieve ontwerp van de Cyber ​​Security Act (CSA) goedgekeurd. Deze wet moet de strenge Digital Security Act (DSA) vervangen. De nieuwe wet is grotendeels een kopie van de oude wet die gebruikt werd om het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy in te perken. De zeer brede bepalingen voldoen niet aan eisen waaraan een wet moet voldoen.

Inperkingen van vrijheden en het recht op privacy moeten in de wet zijn vastgelegd, moeten noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de vermeende overtreding. ‘De oproep om feedback te geven op het CSA-ontwerp was slechts een hamerstuk nu er geen rekening werd gehouden met input van het maatschappelijk middenveld’, zegt Nadia Rahman van Amnesty International.

Vage bepalingen om mensen zwijgen op te leggen

‘Het door het kabinet goedgekeurde CSA-ontwerp zou, net als de DSA, de autoriteiten de bevoegdheid geven om toezicht te houden op online uitingen. Het kan worden gebruikt om journalisten en mensenrechtenverdedigers te intimideren, lastig te vallen en willekeurig te arresteren. Ook kunnen met bepalingen in de wet mensen die vreedzaam een afwijkende mening verkondigen, worden onderdrukt en tot zwijgen worden gebracht. Wetten moeten gericht zijn op het beschermen van de mensenrechten, en niet op het onderdrukken van kritiek.’

Amnesty’s oproep

Amnesty International dringt er bij de Bengaalse autoriteiten op aan om het CSA-wetsontwerp substantieel te wijzigen en deze in overeenstemming te brengen met de internationale mensenrechtenwetgeving en -normen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BuPo), waarbij Bangladesh partij is.

Achtergrond

Op 9 augustus 2023 werd een ontwerp van de Cyber ​​Security Act gepubliceerd op de website van de van de regering van Bangladesh. Daarbij werd om terugkoppeling gevraagd van belanghebbenden, zoals het maatschappelijk middenveld. Volgens berichten zijn ongeveer 900 aanbevelingen ingediend bij het ministerie van ICT. Het nieuwe ontwerp is 6 dagen na de deadline van 22 augustus aan het kabinet voorgelegd om feedback te geven. Op 30 augustus 2023 keurde het kabinet het CSA-ontwerp goed dat vervolgens aan het parlement zou worden voorgelegd.

Op 22 augustus 2023 gaf Amnesty International in een open brief gedetailleerde feedback op het wetsontwerp aan de regering van Bangladesh. Daarin staat dat het wetsontwerp op één na alle strafbare feiten uit de DSA letterlijk overneemt. De enige opmerkelijke veranderingen in de CSA houden verband met de strafmaat. Amnesty deed verschillende aanbevelingen aan de regering om ervoor te zorgen dat het recht op vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in overeenstemming met haar verplichtingen onder de internationale mensenrechtenwetgeving.

 

Gedetailleerde analyse van Amnesty International van de Cyber ​​Security Act.

 

 

Meer over dit onderwerp