Bangladesh laat tiener vrij die foto op Facebook plaatste

Naar nu bekend is geworden is in Bangladesh Dipti Rani Das op 15 maart 2022 vrijgelaten. ‘Ik dank iedereen die me gesteund heeft’, liet ze weten.

De toen 17-jarige Dipti Rani Das deelde eind 2020 op haar Facebook-pagina een foto van een vrouw met een Koran tussen haar benen. De politie pakte haar op en beschuldigde haar op basis van de zeer strenge Digital Security Act onder meer van het beledigen van religieuze gevoelens. Das, die tot de Hindoe-minderheid in Bangladesh behoort, kon een celstraf van 7 jaar krijgen.

Opgejaagd door woedende menigte

Op de dag van haar arrestatie ging Das naar het politiebureau. Ze bood ten overstaan van zo’n honderd geestelijken, die een aanklacht tegen haar indienden, haar excuses aan voor de foto. Toen later die dag haar huis werd aangevallen, probeerde ze met de trein te vluchten. Buurtbewoners stopten de trein, brachten haar naar de politie en eisten dat ze gestraft werd.

In strijd met BuPo-verdrag

Het VN-Mensenrechtencomité, dat toeziet op de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (het BuPo-verdrag), verklaarde dat ‘het verbieden van uitingen die een gebrek aan respect tonen voor een religie of een ander geloofssysteem, inclusief blasfemiewetten, onverenigbaar is met het verdrag’, behalve in de specifieke gevallen wanneer wordt opgeroepen tot haat die aanzet tot geweld of discriminatie.

 

Meer over dit onderwerp