De regering van premier Viktor Orbán holt de rechtsstaat in Hongarije uit

Reactie ministerie op 25.763 handtekeningen voor Hongarije

Reactie ministerie op 25.763 handtekeningen voor Hongarije

Eind mei stuurde Amnesty Nederland een petitie naar minister Blok van Buitenlandse Zaken. De 25.763 ondertekenaars riepen de minister op om binnen de Europese Raad het voortouw te nemen in het aanpakken van Hongarije, waar de regering de rechtsstaat uitholt. In een reactie laat het ministerie weten dat het kabinet de zorgen van Amnesty deelt. En dat Nederland zich inzet voor ‘een geloofwaardige en substantiële continuering van de artikel 7-procedure in de Raad’.

‘Het kabinet deelt de zorgen die leven over rechtsstaat, democratie en grondrechten in Hongarije. Het grote aantal mensen dat uw petitie heeft getekend onderstreept dat deze zorgen breed leven in de Nederlandse samenleving,’ schrijft de EU-directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Samen met gelijkgezinde landen blijft Nederland zich inzetten voor een geloofwaardige en substantiële continuering van de artikel 7-procedure in de Raad, opdat Hongarije spoedig en adequaat aan de bestaande zorgen tegemoet komt.’

Artikel 7-procedure Europese Commissie

Op 12 september 2018 besloot het Europees Parlement de zogeheten Artikel 7-procedure tegen Hongarije te starten. Dat is een strafprocedure die er uiteindelijk toe kan leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de Europese Unie kwijtraakt. Het besluit kwam voort uit de toenemende zorgen in Europa over de wijze waarop de Hongaarse regering onder leiding van premier Viktor Órban fundamentele rechten en vrijheden uitholt.

Amnesty’s petitie

De Artikel 7-procedure was, mede door de coronacrisis, in het slop geraakt. Dat terwijl de mensenrechtensituatie in Hongarije almaar verder verslechterde. Zo zette de regering via een noodwet het parlement buitenspel, nam het Hongaarse parlement in mei een wet aan die de wettelijke erkenning van transgenders en intersekse personen in Hongarije verbiedt en werden mensen opgepakt omdat ze op Facebook kritisch waren over de regering. Daarom startte Amnesty een petitie aan minister Blok. Het doel: de EU te laten doorpakken en te laten verdergaan met de procedure.

Wat Amnesty vindt

Amnesty is blij dat het kabinet de ernst van de situatie inziet en de samenwerking met andere landen heeft gezocht om de rechtsstaat binnen de EU te verdedigen. Amnesty heeft daarop aangedrongen. We hopen dat Nederland de druk op de ketel zal houden om de Artikel 7-procedure nieuw leven in te blazen. Amnesty zal het ministerie blijven informeren over de situatie in Hongarije.

Tot slot is Amnesty het eens met deze woorden van het ministerie: ‘Het is voor Nederland van cruciaal belang dat alle lidstaten aangesproken moeten kunnen worden op het naleven van waarden als de rechtsstaat waaraan zij zich vrijelijk hebben gecommitteerd. De eerbiediging van de rechtsstaat is het fundament waarop het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten is gebaseerd; erosie daarvan gaat ons allen aan.’