Profiel X: Leren of ProfiLeren

Wil jij op een toegankelijke manier discriminatie, racisme en etnisch profileren bespreekbaar maken in de klas? Dit kan door middel van de online module Profiel X: Leren of ProfiLeren.

Profiel X is een uitgebreid lesprogramma waarin verschillende onderwerpen aan bod komen op het gebied van het tegengaan van discriminatie en racisme. Het lesprogramma is zo ontworpen dat de verschillende onderdelen van het pakket zowel afzonderlijk als gezamenlijk aangeboden kunnen worden. Zo kun je het goed laten aansluiten op de behoeftes van jouw klas of groep in het mbo en de bovenbouw van het vo.

Het materiaal gaat uitgebreid in op verschillende historische gebeurtenissen rondom discriminatie. Ook werken we met ervaringsverhalen van mensen die zelf te maken hebben gehad met discriminatie en racisme. Dit heeft als doel om leerlingen mee te nemen in deze ervaring, wat goed is voor de ontwikkeling van hun empathisch vermogen.

Wil je de leerlingen actief betrekken bij de les? Dit kan met de actieve werkvorm. Hierbij gaan vier leerlingen de dialoog met elkaar aan. Dit doen ze aan de hand van situatiebeschrijvingen op een spelbord. De andere leerlingen zitten intussen ook niet stil. Zij brengen aan de hand van een formulier in kaart welke mensenrechtenschendingen ze tegenkomen tijdens de werkvorm.

Geïnteresseerd? Bestel dan nu het lesmateriaal! Wil je het lesmateriaal eerst bekijken en weten hoe het toevoeging geeft aan jouw les? Klik dan hier