© © Tanya Habjouqa/NOOR

Palestijnse maatschap­pelijke organisaties door Israël bestempeld als ‘terroristen’

Het Israëlische ministerie van Defensie vaardigde op 19 oktober 2021 een militair bevel uit waarin zes Palestijnse maatschappelijke organisaties in de bezette Palestijnse gebieden worden aangemerkt als ‘terroristische organisatie’. Amnesty International en Human Rights Watch veroordelen deze aanval op de mensenrechten.

Het gaat om de organisaties Addameer, al-Haq, Defence for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Centre for Research and Development en Union of Palestinian Women’s Committees. Het bevel verbiedt in feite de activiteiten van deze maatschappelijke organisaties en machtigt de Israëlische autoriteiten om hun kantoren te sluiten, hun bezittingen in beslag te nemen en hun personeel te arresteren en op te sluiten. Het bevel verbiedt ook financiering van of zelfs het publiekelijk steun betuigen aan hun activiteiten.

‘Aanval op de internationale mensenrechtenbeweging’

Human Rights Watch en Amnesty International, die nauw samenwerken met veel van deze groepen, zeiden in een gezamenlijke verklaring:

‘Deze afschuwelijke en onrechtvaardige beslissing is een aanval van de Israëlische regering op de internationale mensenrechtenbeweging. Decennialang hebben de Israëlische autoriteiten systematisch getracht het toezicht op de mensenrechten te muilkorven en degenen te straffen die kritiek hebben op het repressieve bewind over de Palestijnen. Terwijl medewerkers van onze organisaties te maken hebben gehad met uitzettingen en reisverboden, hebben Palestijnse mensenrechtenverdedigers altijd het zwaarst te lijden gehad onder de repressie.’

‘Deze beslissing is een alarmerende escalatie die het werk van de prominentste maatschappelijke organisaties in de Bezette Palestijnse Gebieden dreigt stil te leggen. Het decennialange falen van de internationale gemeenschap om ernstige mensenrechtenschendingen door Israël aan te vechten of om Israël werkelijke consequenties te laten voelen voor zijn daden, heeft de Israëlische autoriteiten aangemoedigd om op deze schaamteloze manier op te treden.’

‘Hoe de internationale gemeenschap reageert, zal een echte test zijn voor haar vastberadenheid om mensenrechtenverdedigers te beschermen. We zijn er trots op samen te werken met onze Palestijnse partners en doen dit al tientallen jaren.  We staan naast hen om deze schandalige beslissing aan te vechten.’

Meer over dit onderwerp