Protesten in Hongkong
© Jimmy Lam everydayaphoto

Opnieuw mensenrechtenorganisatie ontbonden in Hongkong

In Hongkong is het Civil Human Rights Front (CHRF) ontbonden. Het is een prominente coalitie van mensenrechtengroepen die de afgelopen decennia veel grootschalige protesten organiseerde.

Dit gebeurt kort nadat de grootste docentenvakbond, de Hong Kong Professional Teachers’ Union, na ‘enorme druk’ besloot zichzelf op te heffen.

Domino-effect

‘Enkele dagen nadat Hongkong zijn grootste docentenvakbond verloor, is ook de belangrijkste stem van het maatschappelijk middenveld van de stad gedwongen te verdwijnen’, zegt Joshua Rosenzweig van Amnesty International. ‘Dit gebeurde na een campagne waarmee de organisatie in diskrediet werd gebracht door intimidatie door de politie en media die de kant van Beijing kiezen. De aanval van de Hongkongse autoriteiten op de mensenrechten is in een stroomversnelling geraakt. Na politieke partijen, mediakanalen en vakbonden moeten we nu helaas ngo’s toevoegen aan de lijst van organisaties die gedwongen werden hun werk te staken.’

Het patroon van zelfcensuur dat zichtbaar wordt, duidt ook op een zorgwekkend domino-effect. De draconische nationale veiligheidswet van Hongkong heeft geleid tot een versnelde verdwijning van onafhankelijke maatschappelijke groeperingen.

Organisator van vreedzame demonstraties

‘Het CHRF organiseert al 20 jaar, vaak in nauwe samenwerking met de politie, grootschalige vreedzame demonstraties in Hongkong. De ontbinding van de organisatie is eens te meer het bewijs dat de rechten van Hongkongers op vrijheid van meningsuiting en demonstratie niet langer vanzelfsprekend is door de obsessie van de autoriteiten met ‘nationale veiligheid’. De autoriteiten van Hongkong moeten de rechten van alle mensen om zich vrijelijk te verenigen respecteren en waarborgen, in plaats van leden van maatschappelijke organisaties te bedreigen met strafrechtelijke sancties’, zegt Rozenzweig.

Achtergrond

Het Civil Human Rights Front kondigde 15 augustus 2021 aan zich te ontbinden. De CHRF organiseerde tussen 2003 en 2020 de jaarlijkse pro-democratische 1 juli-demonstratie. In 2019 organiseerde het ook drie door de politie geautoriseerde demonstraties, die miljoenen mensen op de been bracht, tegen voorgestelde wijzigingen in de uitleveringswet. Die wet maakt het de autoriteiten van Hongkong mogelijk om verdachten van een misdrijf uit te leveren aan landen waarmee het geen uitleveringsakkoord heeft gesloten. De nieuwe wet geldt ook voor uitlevering van verdachten aan China, die daar dan berecht worden.

Op 18 augustus 2019 verbood de politie het CHRF om een ​​mars te organiseren, maar stond wel een demonstratie toe in het Victoria-park waaraan naar schatting 1,7 miljoen mensen deelnamen.

In april 2021 vroeg de politie het CHRF waarom het niet was geregistreerd onder de Hong Kong Societies Ordinance en hoe het met de financiering zat. Ook moest worden uitgelegd waarom het in december 2020 een petitie aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties mede ondertekende over buitensporig gebruik van geweld door de politie in Hongkong. Het politieonderzoek volgde op een reeks kritische artikelen over de organisatie in pro-Beijing-media in Hongkong. Het CHRF weigerde op de vragen van de politie in te gaan.