Een Taliban-strijder loopt langs een schoonheidssalon in Kabul. Het gezicht van de vrouw is onzichtbaar gemaakt, 18 augustus 2021
© AFP via Getty Images

Onderdrukking van protesten in Afghanistan strookt niet ​​met beloftes Taliban de mensenrechten na te leven

Onderdrukking van protesten in Afghanistan strookt niet ​​met beloftes Taliban de mensenrechten na te leven

Amnesty International heeft video’s geverifieerd van Taliban-strijders die tussen 4 en 7 september 2021 in de lucht schoten om protesten in Kabul uiteen te drijven. Ook stelden we de echtheid vast van video’s die tonen dat de Taliban geweld gebruikten tegen vrouwelijke demonstranten.

Er zijn veel berichten dat de Taliban onwettig geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranten in heel Afghanistan. Er wordt onder meer geschoten en met kabels geslagen ​​​​om menigten uiteen te drijven.

Intimidatie en geweld tegen vrouwen

‘De Taliban hebben herhaaldelijk gemeld dat ze de mensenrechten zullen respecteren, maar deze berichten staan ​haaks op wat we momenteel zien en horen’, zegt Samira Hamidi van Amnesty International. ‘Afghanen die de straat op gaan omdat ze bang zijn voor wat de toekomst hun zal brengen, worden geconfronteerd met intimidatie, pesterijen en geweld – vooral gericht tegen vrouwen. Meerdere journalisten die probeerden verslag te doen van de protesten, meldden dat ze zijn vastgehouden, in elkaar geslagen en dat hun apparatuur in beslag is genomen.’

Er zijn meldingen dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen en het risico op een groot incident is zeer groot. Amnesty dringt er bij de Taliban op aan om de spanningen te de-escaleren en mensen toe te staan ​​om hun recht om vreedzaam te demonstreren uit te oefenen.

‘Journalisten moeten ook zonder angst voor geweld verslag kunnen doen van de protesten. De internationale gemeenschap moet in haar onderhandelingen met de Taliban alles in het werk stellen om te eisen dat deze basisrechten worden beschermd’, zegt Hamidi.

Achtergrond

Journalisten en cameramannen van de Afghaanse mediabureaus Ariana, Tolo en Etilaat-e-Roz die verslag deden van de protesten, vertelden dat ze in elkaar zijn geslagen en werden vastgehouden door Taliban-strijders. Hun apparatuur werd in beslag genomen en beeldmateriaal werd vernietigd.