Nieuwsbrief coördinatoren collecte 1 december 2021

Nieuwsbrief coördinatoren collecte 1 december 2021

Collecte 2022 – de community is weer geopend!

Met de nieuwsbrief voor coördinatoren starten ook voor jullie de voorbereidingen voor de collecte 2022. De community, webinars, communicatie met wijkhoofden en collectanten, collecte en corona en handleidingen komen voorbij in deze nieuwsbrief. Veel succes met opstarten.

De community is weer geopend

Vanaf 1 december is de community voor de coördinatoren weer geopend. We hebben de hulpteksten en handleidingen die bij ‘Mijn documenten’ staan, aangepast en er zijn enkele nieuwe functionaliteiten. Het is belangrijk om zodra je de contacten met de wijkhoofden op orde hebt ook te beginnen met het opnemen van contact met de collectanten, zodat je weet wie er meeloopt en wat je moet bestellen. Voor de collectanten die je gesproken hebt en die meelopen, krijg je een gepersonaliseerd legitimatiebewijs. Net als vorig jaar houden we jullie via nieuwsbrieven op de hoogte wanneer jullie materialen kunnen bestellen en kunnen beginnen met het verwerken van de administratie.

We nodigen je van harte uit om snel een kijkje in de community te nemen. Onder ‘Mijn documenten’ vind je er een gebruikershandleiding. Meer hulp nodig? Lees verder in deze nieuwsbrief. In de aanloop naar de collecte komt er over elk belangrijk onderwerp een webinar. De collecteservice is bereikbaar via collecteservice@amnesty.nl.

© Amnesty International

Inlogcodes

De weg naar de community kun je terugvinden op de startpagina van collecte op de website van Amnesty: amnesty.nl/collecte.

Stappenplan en Handleiding Collecte 2022

In de community vind je onder ‘Mijn documenten’ ook het Stappenplan Collecte 2022 met daarin alle belangrijke data. Ook staan daar de Handleiding Collecte 2022 en korte handleidingen over het gebruik van de community. Neem deze documenten aandachtig door. Er zijn aanpassingen in de wijze van afstorten van collectegeld en een deel van de coördinatoren en wijkhoofden kan vanaf dit jaar looproutes aanmaken. Over het hoe en wat nemen we jullie graag mee in webinars en aankomende nieuwsbrieven. Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de aanloop naar de collecte, dan houden we jullie uiteraard via de mail op de hoogte.

Webinars

Na de goede ervaringen afgelopen jaar gaan we breder inzetten op webinars. Het eerste webinar voor nieuwe coördinatoren is al geweest op 24 november. De coördinatoren die afgelopen maanden geworven zijn, hebben zich al aan kunnen aanmelden voor een webinar op 8 december

Aanmelden voor de overige webinars kan vanaf nu via de aanmeldknop in de nieuwsbrief. De onderwerpen:

· Mogelijkheden en onmogelijkheden van de community’s half december 2021

· Bestellingen begin januari 2022

· Looproutes begin februari 2022

· Afstorten collectegeld eind februari 2022

· Financiële afhandeling collecte in de collecteweek

© Amnesty International

Communicatie met wijkhoofden en collectanten

Volgende week gaan we de community ook weer voor wijkhoofden openstellen die zelf in de community willen gaan werken. Wij sturen hen hier op 9 december een nieuwsbrief over. Waarin we dezelfde onderwerpen als in deze mailing meenemen.

Het is belangrijk goede afspraken met je wijkhoofden te maken wie wat gaat doen in de community. Check je wijkhoofden in de community bij Mijn Gebieden onder Mijn Wijken. Daar zie je per wijk het wijkhoofd staan. Mis je wijkhoofden of heb je nieuwe? Geef dit via de knop ‘vraag aan collecteteam’ op de homepage van de community aan ons door, dan maken wij het in orde.

Werving wijkhoofden

Amnesty werft in principe geen wijkhoofden. We horen van veel coördinatoren dat het goed werkt om deze te zoeken onder de collectanten en dit persoonlijk te vragen. Ook verschilt het per coördinator welke taakverdeling die voor ogen heeft. Heb jij dringend een wijkhoofd nodig en lukt het niet om deze te vinden onder je collectanten? Neem dan contact op met je regiocoördinator. We zullen dan kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Nieuwsbrief naar collectanten

Naast de mail aan de wijkhoofden op 9 december sturen we alle collectevrijwilligers op 16 december een “Save the date”, via mail of post, zodat men de datum van de collecteweek alvast in de agenda kan noteren.

Als je zelf ook wijkhoofd en/of collectant bent, zul je deze mailings ook ontvangen. Je kunt alle nieuwsbrieven ook lezen in de community onder Mijn documenten.

© Amnesty International

Collecteren en corona

Wat hadden we gehoopt dat we het hier richting collecte 2022 niet meer over zouden hoeven te hebben. Het is helaas niet anders. Tijdens de belronde gaven jullie als coördinatoren al aan dat jullie, net als wij, dit jaar graag weer langs de deuren te willen gaan. Als Amnesty volgen we sowieso de richtlijnen van de overheid als het gaat over de maatregelen t.a.v. Corona. We blijven optimistisch en gaan ervoor om de collecte 2022 zowel de huis-aan-huis collecte als de online collecte in te zetten.

Collecte en privacy

Amnesty International vindt jouw privacy heel belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Meer informatie over hoe Amnesty omgaat met de (persoons)gegevens van haar vrijwilligers van de collecte, vind je in onze Privacyverklaring Collecte.