Detentiecentrum op Curaçao, mei 2018
© Amnesty

Nederland stopt steun vreemdelingendetentie Curaçao vanwege mensenrechtenschendingen Venezolanen

Nederland bevriest de financiële steun aan Curaçao voor verbetering van de vreemdelingendetentie omdat de Curaçaose regering onvoldoende mensenrechten naleeft. Nederland erkent daarmee eindelijk de onmenselijke detentieomstandigheden en verbindt hier voor het eerst harde consequenties aan. Het is nu aan de nieuwe staatssecretaris Koninkrijksrelaties om het gesprek met Curaçao kritisch voort te zetten en te zorgen voor een echte verbetering van de situatie van Venezolanen die bescherming zoeken op Curaçao.

‘Wij vragen al jarenlang aandacht voor de schrijnende situatie waarin Venezolanen verkeren op Curaçao’, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. ‘Nederland bleef in de afgelopen jaren maar geld geven voor verbetering van de vreemdelingendetentie terwijl mensenrechten nog steeds werden geschonden zonder daar consequenties aan te verbinden. Dat de staatssecretaris dat nu voor het eerst wel doet, is een stap in de goede richting.’

Nederland medeverantwoordelijk schendingen

Het besluit van demissionair staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties volgt op het recente Amnesty-rapport Nog steeds niet veilig: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao. De conclusie was dat niet alleen Curaçao verantwoordelijkheid draagt voor de mensenrechtenschendingen van mensen die internationale bescherming zoeken, maar dat Nederland daar ook aan bijdroeg door de financiële steun voor met name kustbewaking en vreemdelingendetentie. Nederland heeft sinds 2018 rond de 2 miljoen euro steun aan Curaçao verleend om de vreemdelingendetentie te verbeteren, maar resultaat bleef uit.

Naar aanleiding van de bevindingen in het rapport bracht directeur Dagmar Oudshoorn in december 2021 samen met onderzoeker Yara Boff Tonella een werkbezoek aan Curaçao. De autoriteiten weigerden om de delegatie van Amnesty International te ontvangen. ‘We hopen dat dit krachtige signaal aan het adres van de Curaçaose autoriteiten nu daadwerkelijk wordt opgevangen en dat de mensenrechten van alle mensen die internationale bescherming zoeken op het eiland, worden gewaarborgd’, aldus Dagmar Oudshoorn.

Nog zorgen om beschermingsprocedure

Amnesty International maakt zich nog wel steeds grote zorgen over de beschermingsprocedure die op het eiland geldt. In 2018 publiceerde Amnesty International het rapport Opgesloten en uitgezet waarin de organisatie stevige kritiek uitte op de toen geldende internationale beschermingsprocedure op het Caribische eiland. Ondanks de invoering van een nieuwe procedure in 2019, opgesteld met hulp van de Nederlandse autoriteiten, is de situatie op het eiland volgens Amnesty International nog steeds zwaar onvoldoende.

Uit de brief van staatssecretaris Knops blijkt niet dat Nederland ook hier beter op gaat toezien, omdat de beschermingsprocedure nog steeds als een landsaangelegenheid wordt gezien. Ook wil de staatssecretaris niet verder onderzoek doen naar mensenrechtenschendingen in een sporthal waar de Nederlandse kustwacht hielp met de bewaking van Venezolanen. Zij zaten daar zonder toegang tot een advocaat opgesloten en zijn waarschijnlijk collectief uitgezet.

‘De beschermingsprocedure is nog steeds zwaar onvoldoende’, zegt onderzoeker Yara Boff Tonella. ‘Wij hopen dat Nederland ook daar scherper op de voortgang gaat toezien. Wij vragen de nieuwe staatssecretaris Koninkrijksrelaties dit onderwerp met spoed op te pakken en zo snel mogelijk stappen te zetten om de mensenrechtenschendingen te stoppen voordat financiële steun wordt hervat.’

Het rapport Nog steeds niet veilig: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao uit oktober 2021 werd mede mogelijk gemaakt door Vluchtelingenwerk Nederland.

Meer over dit onderwerp