Palmolieschandaal: multinationals profiteren van kinderarbeid en uitbuiting.
© © Amnesty International / WatchDoc

Nederland krijgt een wet voor duurzaam en verantwoord ondernemen

Nederland krijgt een wet voor duurzaam en verantwoord ondernemen

Aan het eind van 2021 was er op de valreep mooi nieuws: Nederland krijgt een wet waarmee bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen als zij mensenrechten schenden. Amnesty pleit hier al jaren voor.

Want ondanks duidelijke internationale afspraken zijn bedrijven wereldwijd nog altijd betrokken bij ernstige schendingen als landroof, kinderarbeid en vervuiling. Amnesty vroeg daarom ook in 2021 aandacht voor dit soort misstanden, zoals bij de bouw van stadions voor het WK voetbal in Qatar, en bij de winning van onder andere kobalt en lithium  voor accu’s van laptops of elektrische auto’s.

Eerlijke Geldwijzer

Ook bleek in 2021 uit onze onderzoeken voor de Eerlijke Geldwijzer dat banken, pensioenfondsen en verzekeraars nog altijd veel geld beleggen in bedrijven die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Vrijwillige maatregelen werken niet, dus wetgeving is volgens Amnesty een noodzakelijk stap om te zorgen dat bedrijven overal en altijd de mensenrechten respecteren.

Verantwoord ondernemen in coalitieakkoord

Eind november boden we daarom, samen met tal van andere organisaties en bedrijven, een petitie aan aan Kamerleden. Daarin vroegen we hen om een Nederlandse wet voor duurzaam en verantwoord ondernemen te ondersteunen. Ruim 40.000 Nederlanders ondertekenden deze petitie, onder wie veel mensen uit de achterban van Amnesty.  In december was er een belangrijk debat in de Kamer over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Daar maakte de toenmalige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Bruijn, bekend dat hij het nationale wetgevingstraject op wilde gaan starten, vooral vanwege het uitblijven van een Europees wetsvoorstel voor IMVO. Inmiddels is de invoering van wetgeving voor verantwoord en duurzaam ondernemen is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord.

Amnesty is heel blij met deze stap, die een groot verschil kan gaan maken in het dagelijks leven van miljoenen mensen wereldwijd. Wij gaan het traject op de voet volgen en ons inzetten om te zorgen dat deze wet er snel komt, en ook zó wordt ingevuld dat die daadwerkelijk het verschil gaat maken dat nodig is.