Filmmaker Min Htin Ko Ko Gyi uit Myanma
© Thuya Zaw

Myanmar: filmmaker vrij na uitzitten straf

Myanmar: filmmaker vrij na uitzitten straf

In Myanmar is filmmaker Min Htin Ko Ko Gyi op 21 februari 2020 vrijgekomen nadat hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten. Hij werd in april 2019 opgepakt en beschuldigd van ‘online laster’ en het ‘aanzetten tot muiterij’. Dit gebeurde nadat Min Htin Ko Ko Gyi kritiek had geuit op de militaire machthebbers.

In de berichten die hij online zette, uitte hij zich kritisch over de rol van militairen in de politiek en de door de militairen opgestelde grondwet. Hij werd daarvoor op 29 augustus 2019 tot 1 jaar cel veroordeeld. Na de gebruikelijke strafvermindering kwam Min Htin Ko Ko Gyi na tien maanden vrij.

Veel macht militairen

Het Myanmarese leger heeft veel macht op economisch en politiek gebied. Soldaten hoeven zich vaak niet te verantwoorden voor hun daden. De grondwet bepaalt dat de militairen over 25 procent van de zetels in het parlement beschikken. Daarnaast heeft het leger de belangrijkste ministeries in handen: die van Defensie, Grenszaken en Binnenlandse Zaken.

Gewetensgevangene

Min Htin Ko Ko Gyi is een prominente filmmaker en oprichter van het Human Dignity Film Institute en het Human Rights Human Dignity International Film Festival in Myanmar. Hij werd alleen maar opgepakt omdat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting. Daarom beschouwde Amnesty International hem als gewetensgevangene en voerde actie voor zijn vrijlating.

Amnesty maakt zich er grote zorgen over dat de Myanmarese autoriteiten voortdurend mensenrechtenverdedigers vervolgen en gevangenzetten.