Medische zorg voor ten onrechte gevangengezette Venezolaanse vrouw

Medische zorg voor ten onrechte gevangengezette Venezolaanse vrouw

Amnesty International is opgelucht dat in Venezuela Emirlendris Benítez eind juli werd behandeld voor een aantal gezondheidsproblemen. Die zijn het gevolg van marteling en onmenselijke gevangenisomstandigheden.

Benítez zit sinds 5 augustus 2018 willekeurig vast. Ze kreeg een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd na verzonnen aanklachten. Sinds haar arrestatie is ze slachtoffer van talloze mensenrechtenschendingen, zoals arbitraire detentie, foltering, gendergerelateerd geweld, discriminatie, een oneerlijk proces en onmenselijke gevangenisomstandigheden.

Verzonnen aanklachten

Hoewel Benítez zich nooit met enige vorm van politiek activisme had ingelaten, werd ze in het kader van een politiek gemotiveerde rechtszaak beschuldigd. Ook kreeg ze geen eerlijk proces. De autoriteiten linkten haar ten onrechte en zonder enig bewijs aan gewelddaden tegen hooggeplaatste politieke leiders in Venezuela, hoewel zij steeds heeft volgehouden er geen deel aan te hebben gehad.

Marteling

In gevangenschap werd ze gefolterd terwijl ze zwanger was. Enkele weken na haar arrestatie werd ze onder dwang overgebracht naar een medische instelling waar haar zwangerschap werd beëindigd zonder dat ze het wist of er toestemming voor had gegeven. Door de martelingen kan zij zich niet zonder rolstoel verplaatsen.

Amnesty’s oproep

Amnesty International voerde spoedacties voor de medische behandeling die ze dringend nodig had. Amnesty blijft oproepen tot haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Zolang ze onterecht wordt vastgehouden, zullen we eisen dat de autoriteiten haar persoonlijke integriteit garanderen.

 

Meer over dit onderwerp