Idris Hasan
© Private

Marokko, deporteer Oeigoerse man niet naar China

Marokko, deporteer Oeigoerse man niet naar China

De Marokkaanse autoriteiten moeten Idris Hasan, een etnische Oeigoer die vastzit in het land, niet uitzetten naar China. Hij loopt risico daar gemarteld te worden.

Idris Hasan is een 34-jarige vader van drie kinderen. Hij werd gearresteerd toen hij vorige week vanuit Turkije naar Marokko vloog en naar een gevangenis gebracht vlakbij de plaats Tiflet. Hasan belde zijn vrouw Zaynura op vrijdag 23 juli en vertelde haar dat hij dacht dat hij snel zou worden uitgezet naar China.

Zaynura vertelde Amnesty International: ‘Hasan zei: “Ze hebben me op verzoek van China naar een gevangenis gebracht. Wees alsjeblieft snel, want anders sturen ze me terug naar China”.’

De IT’er Hasan heeft de Chinese nationaliteit en bezit een Turkse verblijfsvergunning. Sinds vrijdag 23 juli is er niets meer van hem vernomen. Amnesty International gelooft dat hij risico loopt om gevangengezet en gemarteld te worden als hij wordt gedeporteerd naar China.

‘De Marokkaanse autoriteiten moeten ervoor zorgen dat Idris Hasan onmiddellijke toegang heeft tot een advocaat en de mogelijkheid heeft uitzettingsbevelen aan te vechten. Ook moet zijn familie contact met hem kunnen opnemen om te zorgen dat hij veilig is’, zegt Joanne Mariner van Amnesty International.

Non-refoulement

Het deporteren van Idris Hasan naar China is een schending van het internationaal recht.  Oeigoeren en andere etnische minderheidsgroepen worden daar namelijk massaal gevangengezet, vervolgd en gemarteld.

Volgens het non-refoulement-principe mogen mensen niet worden teruggestuurd naar een land waar ze reëel gevaar lopen om te worden gemarteld of op andere wijze wreed, inhumaan en vernederend te worden behandeld of gestraft. Of waar ze slachtoffer kunnen worden van andere ernstige mensenrechtenschendingen.

Vervolging Oeigoeren in China

Idris Hasan woonde sinds 2012 met zijn vrouw Zaynura en hun drie kinderen in Turkije. Zijn vrouw en kinderen hebben een permanente verblijfsstatus in Turkije, maar de status van Idris Hasan valt onder de categorie ‘humanitair’.

De Chinese regering zou Hasan als ‘terrorist’ beschouwen omdat hij in het verleden werkzaamheden verrichtte voor Oeigoerse organisaties. ‘Terrorisme’ en ‘extremisme’ zijn in de Chinese wetgeving vaag en breed gedefinieerd en worden vaak ingezet om Oeigoeren en andere etnische minderheden te onderdrukken.

Rapport over interneringskampen

In een recent rapport van Amnesty International wordt beschreven hoe honderdduizenden moslimmannen en -vrouwen in de Chinese autonome regio Xinjiang worden opgesloten, geïndoctrineerd en gemarteld.

In het rapport ‘Like We Were Enemies in a War’: China’s Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang publiceerde Amnesty tientallen nieuwe getuigenissen van voormalige gevangenen. Zij getuigden over de extreme maatregelen die de Chinese autoriteiten sinds 2017 namen om islamitische religieuze tradities en overtuigingen, en culturele gebruiken en talen van lokale moslimgroepen uit te roeien.

Onder het mom van de strijd tegen ‘terrorisme’ zijn etnische Oeigoeren, Kazakken, Hui, Kyrgyzen, Oezbeken en Tadjieken hiervan slachtoffer geworden.

Amnesty International roept op om de interneringskampen te sluiten.