Op 10 juni 2020 demonstreerden duizenden mensen tegen racisme in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost
© Robin Utrecht

Kabinet, neem nu maatregelen tegen racisme en discriminatie in Nederland 

Wereldwijd staan de straten en pleinen vol met mensen na de dood van George Floyd. Ook in Nederland demonstreren tienduizenden mensen om te eisen dat er een einde komt aan racisme en discriminatie. De politiek reageert, toont bezorgdheid, maar is stil als het op oplossingen aankomt om discriminatie en racisme in onze samenleving uit te bannen. Amnesty start een petitie die aandringt op concrete maatregelen.

Er zijn concrete maatregelen die de regering nú kan nemen om racisme en discriminatie terug te dringen. Maatregelen waarop Amnesty en andere organisaties al jaren aandringen. Om het kabinet aan te sporen zo snel mogelijk maatregelen te nemen, is Amnesty een petitie gestart. Daarin vraagt Amnesty het kabinet onmiddellijk de volgende vier stappen te zetten.

Stop etnisch profileren

De politiebevoegdheden om mensen te stoppen, te controleren en preventief te fouilleren, moeten worden aangescherpt om etnisch profileren te voorkomen. En de politie moet aantonen dat politiecontroles eerlijk en effectief zijn door systematische registratie van alle controles. Dat kan eenvoudig via een app.

Geen onnodig politiegeweld

De regels voor het gebruik van geweld door de politie zijn in strijd met de mensenrechten. Zo ligt de drempel voor het gebruik van een vuurwapen en een stroomstootwapen te laag. Nederland moet de regels en de toepassing van politiegeweld in lijn brengen met de mensenrechten. Ook moet er onafhankelijk evaluatieonderzoek komen naar gevallen van excessief politiegeweld waar lessen uit worden getrokken.

Voorkom discriminerende algoritmes

Algoritmische systemen en geautomatiseerde besluitvorming werken discriminatie in de hand, zoals onlangs bleek bij de Belastingdienst. Dit kan voorkomen worden met de volgende maatregelen: de invoering van een bindende mensenrechtentoets, transparantie, het aanstellen van een algoritmewaakhond met een non-discriminatiemandaat en een verbod op zelflerende algoritmes in de uitvoering van overheidstaken.

Stel anti-discriminatie en mensenrechten centraal in het onderwijs

Zorg ervoor dat anti-discriminatie en mensenrechten een belangrijk onderdeel vormen van de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. De wijze waarop Curriculum.nu deze waarden in het huidige voorstel voor het leergebied burgerschap heeft verwerkt kunnen hiervoor als leidraad dienen.

Teken de pettie

 

Meer over dit onderwerp