In Jemen worden mensen met een lichamelijke beperking extra getroffen wanneer ze voor de oorlog willen vluchten.

Jemen: miljoenen mensen met een beperking extra getroffen door de oorlog

Jemen: miljoenen mensen met een beperking extra getroffen door de oorlog

‘Miljoenen mensen met een lichamelijke beperking zijn niet alleen slachtoffer van het gewapende conflict in Jemen, maar worden extra getroffen vanwege hun beperking’, zegt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Excluded: Living with disabilities in Yemen’s armed conflict.

Geweld en gedwongen verplaatsing

Mensen met een lichamelijke beperking ervaren enorme problemen als zij moeten vluchten voor geweld. Velen vertelden Amnesty dat zij moesten vluchten zonder hulpmiddelen als krukken of hun rolstoel. Vluchten was onmogelijk zonder hulp van familie of vrienden. ‘De tocht was onmenselijk… Ik werd overgebracht van bus naar bus, in totaal vier bussen… Mijn buurman droeg mij,’ zegt Migdad Ali Abdullah (18). Hij beweegt moeilijk en communiceert niet makkelijk. Uiteindelijk duurde zijn reis 18 uur, voordat hij met zijn familie vanuit Hodeidah in Lahj aankwam, het kamp voor ontheemden.

Sommige mensen met een beperking werden achtergelaten terwijl hun familie vluchtte, omdat ze in de chaos hun familie kwijtraakten of omdat de reis te ingewikkeld was om hen mee te nemen. Als mensen met een beperking er al in slaagden om te ontsnappen, verslechterde hun gezondheid vaak door de reis. Een 92-jarige vrouw die toch al weinig mobiel was, viel en brak verschillende botten toen ze probeerde te vluchten uit haar dorp Ta’iz.

In kampen voor ontheemden zijn de faciliteiten voor mensen met een beperking onvoldoende. Dat geldt zowel voor latrines als plaatsen waar voedsel, water en kleding verstrekt wordt. De afhankelijkheid van familie of vrienden tast de waardigheid en onafhankelijkheid aan van mensen met een lichamelijke beperking. Een 75-jarige man met beperkte mobiliteit kon niet zonder hulp van een van zijn zonen naar het toilet. ‘Ze slepen mij erheen. Ze kunnen mij niet dragen.’

Wat wil Amnesty

Amnesty erkent dat humanitaire organisaties voor een enorme uitdaging staan wat betreft de rechten van mensen met een beperking in Jemen. ‘Internationale donoren, zoals de Verenigde Naties en humanitaire organisaties die samenwerken met de Jemenitische autoriteiten moeten meer doen om ervoor te zorgen dat in de basisbehoeften van mensen met een beperking voorzien wordt’, aldus Amnesty. Het verdient aanbeveling om mensen met een beperking direct te betrekken bij hulpverlening aan ontheemden, om ervoor te zorgen dat zij kunnen deelnemen aan beslissingen die hun leven direct raken.

Achtergrond

Amnesty’s rapport is gebaseerd op 6 maanden onderzoek, inclusief een bezoek aan de drie zuidelijke gouvernementen van Jemen en interviews met bijna 100 mensen. Het documenteert de ervaringen van 53 vrouwen, mannen en kinderen met een heel spectrum aan beperkingen. Het is het eerste Amnesty-onderzoek naar de impact van oorlog op mensen met een beperking. Het rapport wordt gepubliceerd op de Internationale Dag van Mensen met een Beperking.