© Demotix

Jammu en Kashmir, geef mensen weer volledige toegang tot internet

Jammu en Kashmir, geef mensen weer volledige toegang tot internet

Tijdens de coronapandemie moet de regering van de Indiase deelstaat Jammu en Kashmir de volledige toegang tot internet herstellen, zodat de inwoners zich kunnen informeren over gezondheid en veiligheid.

Inmiddels (19 maart) zijn er in India 166 coronabesmettingen vastgesteld, waarvan vier in de deelstaat Jammu en Kashmir. Desondanks verordonneerde de regering van de deelstaat op 17 maart dat vanwege de veiligheid de beperkingen voor de toegang tot internet in stand blijven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het begrenzen van de snelheid naar 2G e, in sommige gebieden, het afsluiten van het volledige internet. Tegelijkertijd zijn, als gevolg van de coronacrisis, ook hier scholen, parken, hotels en restaurants gesloten en zijn publieke bijeenkomsten verboden.

Onrust door beperkte toegang tot internet

‘Er is een groeiende onrust over de pandemie,’ zegt Avinash Kumar van Amnesty India. ‘De ongegronde beperkingen op het zoeken en verspreiden van bepaalde informatie, dragen alleen maar bij aan de paniek. De beperkte toegang tot internet maakt het mensen zeer lastig om hun weg te vinden in een moeilijke tijd, het ondermijnt hun vertrouwen in de autoriteiten. De regering van India moet een aanpak voor de openbare gezondheid kiezen waarbij de mensenrechten gerespecteerd worden. De toegang tot internet met een snelheid van 4G moet hersteld worden.’

Recht op informatie over gezondheid

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is het recht op toegang tot gezondheidszorg vastgelegd. Toegang tot informatie die te maken heeft met gezondheid is een cruciaal onderdeel van dit recht. Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat het publiek goed geïnformeerd moet worden over de situatie rond het coronavirus, zodat iedereen passende maatregelen kan nemen om zichzelf en zijn familie te beschermen.

Achtergrond

De mensen in Jammu en Kashmir hebben recht op informatie over de manier waarop hun gezondheid gevaar loopt, de maatregelen die genomen worden en de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben het recht om deze informatie te ontvangen in hun eigen taal en op een manier die begrijpelijk is. Zonder deze informatie worden de gevoelens van hulpeloosheid, woede en frustratie vergroot, wordt een goede aanpak ondermijnd en wordt de gezondheid van meer mensen in gevaar gebracht, met mogelijke nieuwe mensenrechtenschendingen tot gevolg.