Amnesty International USA organiseerde met Avaaz een stunt om president Biden op te roepen nu een staakt-het-vuren in Gaza te eisen. Vooer het Witte Huis werden meer dan 300 lijkzakken gelegd.
© Lauren Murphy/Amnesty International USA

Gaza: Maak einde aan bloedvergieten en massaal lijden met duurzaam staakt-het-vuren

Na het einde van een zeven dagen durende wapenstilstand heeft Israël de aanvallen in de bezette Gazastrook hervat en worden raketten afgevuurd door gewapende groeperingen op het zuiden van Israël. Amnesty herhaalt haar oproep tot een duurzaam staakt-het-vuren.

‘We herhalen onze dringende oproep voor een onmiddellijk duurzaam staakt-het-vuren door alle partijen in het conflict’, reageert Erika Guevara-Rosas van Amnesty International. ‘Zonder een staakt-het-vuren zal het dodental de pan uit rijzen en worden burgers in Gaza opnieuw gedwongen om de onvoorstelbare verschrikkingen van de afgelopen weken te doorstaan, zonder veilige plek om naar toe te gaan, zonder onderdak en zonder humanitaire hulp. Gijzelaars die nog steeds worden vastgehouden door Hamas en andere gewapende groepen in Gaza lopen gevaar. Ook burgers in Israël lopen risico door willekeurig afgevuurde raketten vanuit Gaza. Dit moet stoppen.’

Vrijlating niet genoeg

Wereldleiders moeten dringend hun druk op de strijdende partijen opvoeren om tot een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren te komen. Een staakt-het-vuren is de beste manier om ervoor te zorgen dat alle burgers in Israël en de bezette Palestijnse gebieden worden beschermd en om het massale humanitaire lijden in Gaza te verlichten. Ook zonder staakt-het-vuren moeten Israël en Hamas burgers beschermen door de regels van het internationaal humanitair recht volledig na te leven.

‘Hoewel de vrijlating van 113 gijzelaars, Israëli’s en buitenlandse burgers, en 240 Palestijnse gevangenen en gedetineerden een opluchting is voor hun families en geliefden, is dit niet genoeg’, stelt Guevara-Rosas. ‘Gewapende groeperingen moeten alle gegijzelde burgers vrijlaten en Israëlische autoriteiten moeten alle Palestijnen vrijlaten die willekeurig worden vastgehouden.’

Alle staten moeten hun verplichting nakomen om respect voor het internationaal humanitair recht te garanderen, onder andere door ongehinderde humanitaire toegang tot burgers in heel Gaza te eisen, een einde te maken aan de overdracht van wapens die door de partijen worden gebruikt om schendingen te begaan, en onpartijdige onderzoeken naar oorlogsmisdaden die door alle partijen zijn begaan, te ondersteunen.

Achtergrond

Meer dan 15.000 mensen, waaronder 6.000 kinderen, zijn gedood in Gaza en duizenden anderen zijn gewond geraakt sinds het begin van de oorlog in oktober, in de nasleep van de aanvallen van Hamas en andere gewapende groepen op Israël. Meer dan 1.200 mensen werden gedood tijdens de gruwelijke aanvallen van Hamas en andere gewapende groepen in Israël en meer dan 200 mensen werden gegijzeld.
Tijdens de wapenstilstand werden 113 Israëlische en buitenlandse onderdanen in Gaza gegijzeld en 240 Palestijnse gevangenen en gedetineerden vrijgelaten.

Om de petitie van Amnesty International te ondertekenen waarin een onmiddellijk staakt-het-vuren wordt geëist, klik op deze link.

Meer over dit onderwerp