Een pamflet van het Israëlische leger adviseert Palestijnen om naar het zuiden te vluchten, verspreid boven Gaza.
© Reuters

Dreigende “evacuatiebevelen” Israëlische leger aan inwoners van Noord-Gaza zijn mogelijk oorlogsmisdrijven

Op 21 oktober 2023 dropte het Israëlische leger pamfletten in het noorden van Gaza. Op deze pamfletten stond het bevel aan de inwoners om onmiddellijk te vertrekken. Hun levens zouden in gevaar zijn, en er werd expliciet genoemd dat ‘iedereen die ervoor kiest om niet te vertrekken vanuit het noorden van de [Gaza] Strook naar het zuiden van Wadi Gaza, kan worden beschouwd als medeplichtige aan een terroristische organisatie’. Dit bevel kwam een week nadat het Israëlische leger een ultimatum had gesteld waarin de 1,1 miljoen inwoners in die gebieden werden opgeroepen om naar het zuiden te vertrekken.

Mogelijke oorlogsmisdrijven

‘Het tot militair doelwit verklaren van een hele stad of regio gaat in tegen het internationaal humanitair recht. Dat recht bepaalt dat degenen die aanvallen uitvoeren te allen tijde onderscheid moeten maken tussen burgers of civiele objecten zoals ziekenhuizen en woonhuizen en militaire doelen. Ook moeten ze alle mogelijke maatregelen nemen om burgers en civiele objecten te sparen. Het schenden van het principe van onderscheid door burgers of civiele objecten aan te vallen of door willekeurige aanvallen uit te voeren waarbij burgers worden gedood of gewond, is een oorlogsmisdrijf’, zegt Donatella Rovera, Senior Crisis Response adviseur van Amnesty International.

‘We kunnen deze pamfletten niet beschouwen als een effectieve waarschuwing aan burgers. Ze vormen verder bewijs dat Israël burgers in het noorden van Gaza met geweld wil verdrijven. Deze bedreigingen kunnen ook neerkomen op de oorlogsmisdrijf van collectieve bestraffing, omdat zij honderdduizenden burgers verantwoordelijk houden voor daden die ze niet hebben gepleegd. Ze zijn uitsluitend gebaseerd op het feit dat Palestijnse burgers in hun huizen blijven terwijl ze nergens veilig heen kunnen te midden van een meedogenloze campagne van Israëlische bombardementen in de hele Gazastrook.’

Voorwaarden aan humanitaire hulp

De pamfletten moeten we lezen in de context van het oorspronkelijke zogenaamde “evacuatiebevel” van het Israëlische leger, de herhaalde gedwongen “evacuatiebevelen” tegen ongeveer 23 ziekenhuizen ten noorden van Wadi Gaza en de voorwaarden die de Israëlische autoriteiten opleggen aan het toelaten van humanitaire hulp en de vraag waar deze hulp mag plaatsvinden. Deze voorwaarden beperken de distributie van de toch al ontoereikende humanitaire hulp die onlangs Gaza binnenkwam, naar gebieden ten zuiden van Wadi Gaza. Hierdoor wordt humanitaire hulp in feite omgezet naar een vorm van chantage, om inwoners te doen vertrekken.

Amnesty International herhaalt haar oproep aan de Israëlische autoriteiten om de gedwongen “evacuatiebevelen” onmiddellijk in te trekken en een einde te maken aan bedreigingen die angst en paniek zaaien onder de burgerbevolking van Gaza. De Israëlische autoriteiten moeten alle voorwaarden voor de verdeling van humanitaire hulp dringend opheffen. Ook moeten ze hulp, inclusief brandstof, in voldoende hoeveelheden Gaza binnenlaten om aan de dringende behoeften van de burgerbevolking te voldoen.

Meer over dit onderwerp