Shayan Saeedpour

Iran: wrede executie van jonge man

Iran: wrede executie van jonge man

In Iran is op 21 april Shayan Saeedpour geëxecuteerd voor een misdrijf dat hij beging toen hij 17 jaar was. Volgens internationaal recht mag de doodstraf niet opgelegd worden aan mensen die minderjarig waren op het moment dat ze een misdrijf pleegden. Uit het gisteren verschenen doodstrafrapport van Amnesty International blijkt dat Iran na China de meeste executies uitvoert.

De 21-jarige Saeedpour werd in oktober 2019 ter dood veroordeeld vanwege moord. Tijdens een gevecht dat in 2015 plaatsvond, bracht hij een man een fatale messteek toe.

Executie uit wraak

Shayan Saeedpour ontsnapte samen met tientallen andere gevangenen eind maart uit de gevangenis. Daar waren gedetineerden in opstand gekomen omdat de autoriteiten niets ondernamen om verspreiding van het coronavirus in gevangenissen tegen te gaan. Op 3 april werd hij weer gearresteerd. Amnesty gelooft dat Saeedpours executie een wraakactie van de lokale autoriteiten is. Met de voltrekking van het doodvonnis willen zij andere gevangenen afschrikken om te ontsnappen.

Uit informatie die Amnesty ontving, blijkt dat de openbaar aanklager al enkele dagen aandrong op de executie van Saeedpour. Bovendien vroeg hij de familie van de gedode man met klem om de dader geen gratie te verlenen. Volgens de Iraanse wet heeft de familie van een moordslachtoffer het recht om een terdoodveroordeelde gratie te verlenen in ruil voor ‘bloedgeld’. De uitvoering van straffen valt onder de verantwoordelijkheid van het kantoor van de aanklager.

Minderjarigen in de dodencel

Iran is een van de weinige landen ter wereld dat de doodstraf oplegt aan mensen die jonger dan 18 jaar waren op het moment dat ze een misdrijf pleegden. In 2019 gebeurde dat ten minste vier keer. Amnesty maakt zich zorgen over de ten minste negentig jongeren die in Iran in de dodencel zitten.

Amnesty is tegen de doodstraf, altijd, overal en voor iedereen omdat het een schending is van het recht op leven, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.