In november 2019 protesteren Iraniërs tegen de stijging van de benzineprijzen. © Privé foto
© Private

Iran: vrijlating gevangenen goede eerste stap, honderden onschuldigen blijven vastzitten

Iran: vrijlating gevangenen goede eerste stap, honderden onschuldigen blijven vastzitten

Iran heeft aangekondigd dat gratie zal worden verleend aan gevangenen die zijn veroordeeld wegens zogenaamde ‘veiligheidsdelicten’. Ook gevangenen die een straf van vijf jaar of minder kregen opgelegd en degenen die de afgelopen weken verlof kregen, zullen niet worden teruggestuurd naar de gevangenis.

‘Amnesty International verwelkomt de vrijlating van iedereen die als gewetensgevangene wordt vastgehouden. Deze mensen hadden sowieso niet in de gevangenis mogen zitten,’ zegt Philip Luther van Amnesty International. ‘Niemand zou ook maar een dag in de gevangenis moeten doorbrengen omdat hij vreedzaam gebruikmaakte van zijn rechten.’

Amnesty’s oproep

Het gaat onder anderen om mensenrechtenverdedigers en om veel mensen die worden vastgehouden omdat ze hebben deelgenomen aan vreedzame protesten in november 2019 en januari van dit jaar. Amnesty roept de Iraanse autoriteiten opnieuw op om alle gewetensgevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Achtergrond

De Iraanse autoriteiten kondigden aan gratie te zullen verlenen aan een grote groep gevangenen. Veel gevangenen die door de autoriteiten zijn opgepakt wegens ‘veiligheidsovertredingen’, zijn in feite gevangengezet om politiek gemotiveerde redenen.

De gratie werd onder meer verleend ter gelegenheid van Nowrouz – het Iraanse Nieuwjaar dat op 20 maart – en vanwege twee islamitische religieuze feestdagen. Daarnaast werd gemeld dat dit in het licht van de ‘gevoelige situatie’ van de land moest worden gezien, een duidelijke verwijzing naar de verspreiding van het coronavirus in Iran. Het land heeft de afgelopen weken aan veel gevangenen verlof verleend nadat zij een borgsom hadden betaald. Die maatregel namen de autoriteiten vanwege de moeite die zij hebben om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, ook in de gevangenissen van het land.